Een klimaat waarin dit vanzelfsprekend is, ontstaat niet vanzelf. De afgelopen jaren hebben wij als KNVB grote stappen gezet. Met het landelijke KNVB-programma ‘Sportiviteit & Respect’ en het sportbrede programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ timmeren wij stevig aan de weg. Maar, nog steeds merken wij dat het sportklimaat niet overal optimaal is. Onderzoek toont aan dat homoseksuelen zich helaas niet altijd op hun gemak voelen in de sport. En dat gaat mij als bondsvoorzitter aan het hart.

Het is belangrijk voorop te stellen dat het thema homoacceptatie een maatschappelijk en landelijk thema is. 

Als grootste sportbond van Nederland nemen wij onze verantwoordelijkheid daar waar wij het kunnen: binnen het voetbal. Onderzoek wijst uit dat homoseksualiteit binnen het voetbal nog steeds lastig bespreekbaar is. Voetballers die spelen, ervaren soms grote drempels om binnen het team uit de kast te komen. Eenmaal uit de kast worden de reacties binnen het team vaak als positief ervaren, zo wijst hetzelfde onderzoek uit.

We zien dus een groot verschil tussen de perceptie van het sportklimaat en de daadwerkelijke ervaring.

Als bondsvoorzitter reis ik het hele land door. Ik kom regelmatig in de betaaldvoetbalstadions, maar sta nog vaker langs de lijn bij amateurverenigingen. Te vaak hoor ik voorzitters in het land roepen: “Nee hoor, dit speelt niet bij ons.” Of nog erger: “Nee hoor, bij onze club zijn er geen homo’s.” Daar maakt men de eerste denkfout.

Natuurlijk spelen er bij nagenoeg alle verenigingen of clubs homoseksuelen.

Dit erkennen is een eerste stap. Daar ligt mijns inziens ook een verantwoordelijkheid voor de bond. Wij moeten er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn in het huidige voetbalklimaat. Voor de spelers en voor de sport!

(Het plan van aanpak is het) resultaat van een intensief traject om te komen tot actiepunten waar- mee homoacceptatie binnen het voetbal bevorderd wordt. Dit hebben wij vanzelfsprekend niet alleen gedaan. De KNVB kent het voetbalklimaat als geen ander. Desondanks zijn wij ons er terdege van bewust dat dit thema in gezamenlijkheid aangepakt moet worden. De bond is dan ook niet alleen om de tafel gegaan met partijen uit de sport, maar juist ook met de zogenaamde ‘roze partijen’. Met z’n allen zijn wij gekomen tot een elftal actiepunten. Een startpunt, want let wel: iedereen is lerende op dit gebied. De actiepunten worden de komende maanden geïmplementeerd en geïntegreerd in het Nederlandse voetbal. Maar nu al doen wij een beroep op alle clubs en spelers in Nederland. De bond kan het klimaat niet eenzijdig veranderen. Iedereen -van bestuurders tot spelers- moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid. Jezelf inzetten voor homoacceptatie betekent: het onderwerp bespreekbaar maken en elkaar corrigeren waar nodig. Sommige clubs zijn hier al actief mee bezig, daar leest u verderop in dit plan meer over.

van praagHet actieplan is een startpunt. De stappen blijven zich ontwikkelen en worden zo nu en dan bijgeschaafd. Wat in de ene sport effectief is, werkt in de andere sport wellicht niet. Dit gaan we ondervinden. Ik wil u vragen ons en het actieplan wat tijd te gunnen. Het optimaliseren van het sportklimaat gaat niet over één nacht ijs. Net als dat homoacceptatie binnen de Nederlandse maatschappij niet zonder slag of stoot gerealiseerd is. U kunt ervan op aan dat wij de effecten van het plan nauwlettend volgen, samen met de organisaties die bij de totstandkoming van het plan betrokken zijn geweest. Ik kijk bijzonder uit naar de eerste resultaten en hoop u op de wat langere termijn te mogen melden dat steeds meer homoseksuelen die dat willen, ook binnen het voetbal uit de kast durven komen. Want laten we wel wezen: homo of hetero, het maakt helemaal niets uit.


Michael van Praag
bondsvoorzitter KNVB

Deze tekst is geplaatst als voorwoord in het actieplan.