Demonstratie tegen 'Corpus Christi'Verschillende journalisten ter plekke hebben gezien hoe zowel partij- als verkozen parlementsleden van de ‘Gouden Dageraad’ partij zich schuldig hebben gemaakt aan agressie en geweld jegens bezoekers en acteurs van het toneelstuk, waarbij enkelen onder hen zelf in de klappen hebben gedeeld.

Zo verklaarde een lokale journalist, Manolis V, hoe hij door een parlementslid van de ‘Gouden Dageraad’ werd gevolgd en ‘met twee vuistslagen in het gezicht tegen de grond’ werd gewerkt. Daarop zou het parlementslid nog herhaaldelijk op zijn lichaam hebben in geschopt. Volgens de journalist stonden Griekse politieagenten vlakbij het gebeuren, maar grepen zij niet in.

'Politie liet begaan'
Ook andere ooggetuigen hebben inmiddels bevestigd dat de aanwezige politieagenten aanvankelijk de agressieve belagers van de ‘Gouden Dageraad’ lieten begaan, door simpelweg hun rug te keren naar het gebeuren. Pas na enige tijd grepen de Griekse agenten in, waarbij een dertigtal demonstranten zijn opgepakt.

Volgens Yiannis Baboulias, een Griekse journalist in dienst van The Guardian, is het optreden –en gebrek daaraan- van de Griekse politie bij het theater symptomatisch voor wat er in Griekenland gaande is:

‘Griekenland wordt gegijzeld door een politie waarop de Staat steeds minder controle op lijkt te hebben en die al langere tijd haar rol van beschermer van het volk heeft verzaakt. En de Griekse overheid laat ondertussen begaan, omdat de opkomst van de extreem-rechtse ‘Gouden Dageraad’ een welkome afleiding vormt van de bezuinigingen en belastingverhogingen waartoe zij thans genoodzaakt is deze in te voeren’.

Homo’s en Albanezen
De extreem-rechtse ‘Gouden Dageraad’ partij behaalde dit jaar bij de parlementsverkiezingen in Griekenland meer dan vierhonderdduizend stemmen. Hoewel de partij op basis van haar partijprogramma en retoriek algemeen wordt bestempeld als een gevaarlijke neonazistische partij, omschrijft ‘Gouden Dageraad’ zichzelf als een ‘patriottische’ partij voor en door de Grieken. Een reeks gewelddadige mishandelingen van migranten en asielzoekers dit jaar, waarvan één met dodelijke afloop, wordt aan de partij toegeschreven maar vooralsnog heeft dit niet tot een veroordeling geleid.  

Het gegeven dat ‘Corpus Christi’ door de in Albanië geboren Laertis Vassiliou is geregisseerd, bleek alvast een welkome stok voor Ilias Panagiotaros, parlementslid van ‘Gouden Dageraad’, om in de Griekse media een haattirade jegens zowel homoseksuelen als Albanezen af te steken.

JD / Bronnen: De Morgen / GSN