Punt 1: Weigerambtenaren

  • Nieuwe ‘weigerambtenaren’ worden niet aangesteld. De algemene wet gelijke behandeling wordt aangepast naar Europees model. De ‘enkele feitconstructie’ verdwijnt uit de wet. Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur. Op scholen zal ook voorlichting worden gegeven over 'seksuele diversiteit'. Het wetsvoorstel lesbisch ouderschap treedt zo spoedig mogelijk in werking. Daardoor verbetert de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen. 

Punt 2: Homofoob geweld

  • Bestrijding van homofoob geweld blijft een prioriteit voor politie en Openbaar Ministerie. 

Punt 3: Sterilisatie-eis

  • De sterilisatie-eis met betrekking tot officiële geslachtsregistratie zal worden geschrapt uit de wet. 

De genoemde punten zijn niet nieuw en waren al eerder in een stembusakkoord afgesproken. Op welke termijn de besluiten worden ingevoerd is nog niet bekend.