Mariska de Haas liet merken te geloven dat lesbische ouders niet volwaardig zijn. De Haas vroeg zich hardop af of een zoon die door twee vrouwen wordt opgevoed wel een goede vader en echtgenoot kan zijn. 

Toevalligerwijs zat Barbara Barend aan dezelfde tafel. Barend is zelf moeder en lesbisch en gaf aan dat kinderen in een liefdevolle situatie moeten opgroeien en dat het geslacht van de ouders of de samenstelling van het gezien niet uitmaakt. Volgens Barend boeit het dan ook niet dat er geen vader in het spel is. De Haas haakte daar op in door te zeggen dat een hond liefde nodig heeft, maar een kind veel meer dan dat.

Aanleiding van het debat is het wetsvoorstel lesbisch ouderschap. Het wetvoorstel lesbisch ouderschap maakt het voor de duomoeder mogelijk om het kind van haar vrouwelijke partner te erkennen bij de burgerlijke stand. Nu moet een duomoeder nog een lange en omslachtige procedure bij de rechter voeren om het kind van haar partner te adopteren. Aanvankelijk zouden de nieuwe regels al in juli 2012 in werking treden, maar de indiening en behandeling van het wetvoorstel bij de Tweede Kamer liep vertraging op.

Bron: VARA