In de loop van 2013 wordt er gestart met de bouw van een complex voor homo-ouderen met een zorgbehoefte. Woningstichting Rochdale, de eigenaar van het pand, is blij dat zij deze doelgroep kan bedienen.

'Roze Amsterdammers waren een vaak vergeten groep, met deze 24 roze woningen in een nieuw complex wordt Amsterdam toonaangevend voor het land', aldus voorzitter van COC Amsterdam Dennis Boutkan.

Boutkan neemt afscheid als voorzitter nu zijn maximale termijn van zes jaar erop zit. De bouw van deze roze woongemeenschap ziet hij als zijn laatste mijlpaal.