Vermeende homoseksuelen gegijzeldDe twaalf mannen zouden volgens onbevestigde berichten afgelopen donderdag aanwezig zijn geweest op een privé-feestje in Ain Zara, een buitenwijk van de Libische hoofdstad Tripoli, toen zij werden opgepakt door leden van een gewapende militie. Inmiddels heeft deze militie op haar Facebook-pagina, getiteld ‘Speciale Afschrikkingsunit’, foto’s van de groep mannen verspreid waarin zij worden geïdentificeerd als ‘de derde sekse’ (Arabische term voor homoseksuelen, vaak gebruikt in de Golfregio) die zullen worden verminkt en geëxecuteerd.

Salafisme
De gewapende militie, verantwoordelijk voor de gijzeling van de twaalf vermeende homoseksuale mannen, zou volgens de Libische afdeling van Human Rights Watch de Al-Nawasi-militie zijn. Dit is een extremistische Salafistische militie die in het recente verleden verschillende eeuwenoude graftombes van Soefi-heiligen zou hebben vernield en aanhangers van de Soefi-broederschappen zou hebben aangevallen. Het Salafisme is een ultra-orthodoxe stroming binnen Islam, die terugkeer naar de basisgeschriften (Koran, Hadiths) van het geloof predikt en onder meer de mystieke islamitische Soefi-stroming en haar volgelingen als afvallig en ketters beschouwd.

De Al-Nawasi-militie verklaart op haar Facebook-pagina te zijn opgericht om ‘corruptie, zedeloosheid en alcohol uit de Libische samenleving te bannen. Daarnaast beweert zij inmiddels wettelijk door de Libische regering te zijn erkend en deel uit te maken van het Libische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Of laatstgenoemde bewering strookt met de werkelijkheid is vooralsnog niet duidelijk. Na de val van de Libische dictator Qaddhafi zijn er heden naar schatting ruim 250 gewapende milities actief in het land, die het ontstane vacuüm in het centrale gezag hebben opgevuld. Een aantal van deze milities hangen de strikte Salafistische leer aan, worden bewapend en gefinancierd door onder meer Saoedi-Arabië en streven naar de oprichting van een streng islamitische staat.

Homo-activisten in Libië hebben inmiddels hun bezorgdheid uitgesproken, en de vrees voor ‘Iraakse toestanden’ uitgesproken:

‘De situatie voor homoseksuelen is na de val van Qaddhafi over het algemeen verbeterd. Hoewel we natuurlijk nog altijd discreet en voorzichtig moeten zijn, is het eenvoudiger geworden om elkaar op te zoeken. Velen van ons vrezen echter nu dat sommige milities hun focus zullen verleggen op homoseksuelen en transgenders, en de jacht op ons zullen openen’.

Human Rights Watch Libya heeft ondertussen via de bewuste facebookpagina haar hoop uitgesproken dat de gegijzelde mannen menswaardig zullen worden behandeld en de militie achter de gijzeling opgeroepen de groep over te dragen aan de autoriteiten.

JD / Bron: GSN