Red PepperDe krant, verantwoordelijk voor de publicatie van de compromitterende foto’s, is de Oegandese tabloid “Red Pepper”. Vergezeld van de in grote chocoladeletters gedrukte woorden ‘Smoked Out!’, plaatste “Red Pepper” een ogenschijnlijk weinig aan de verbeelding overlatende expliciete foto van twee naakte, neukende mannen op haar voorpagina, waarbij één van de mannen door de tabloid is geïdentificeerd als de manager van het Oegandese nationale voetbalteam ‘The Cranes’ (‘De Kraanvogels’). In haar begeleidende commentaar wekte de sensatiekrant daarenboven de suggestie dat deze manager regelmatig -minderjarige- spelers aan anale seks zou onderwerpen.

Of de bewuste foto’s authentiek zijn kon tot op heden niet geverifieerd worden. Vooralsnog is niet duidelijk of de man op de foto´s inderdaad de manager van ‘The Cranes´ is, of dat het iemand betreft die op hem lijkt. Daarnaast zijn er ook vragen gerezen over de identiteit en leeftijd van de andere jongeman, en is vooralsnog niet gebleken dat het een speler van één van ´s lands voetbalteams betreft.

Sensatiezucht
Wat wel buiten kijf staat is dat de bewuste tabloid met de publicatie van deze foto´s niet aan haar proefstuk toe is. De afgelopen jaren was de sensatiekrant regelmatig verantwoordelijk voor de publicatie van de wildste verhalen, waarin verschillende al dan niet prominente individuen in het land van homoseksualiteit werden beschuldigd. Kritiek van de zijde van mensenrechtenorganisaties op deze publicaties werden in 2009 in een redactiestuk door de hoofdredacteur van “Red Pepper” van repliek gediend: De krant zweerde haar campagne tegen vermeende homoseksuelen voort te zetten door hun namen en adressen, vergezeld van foto´s, te publiceren.

De Oegandese homo-activist Victor Mukasa heeft inmiddels afwijzend gereageerd op de nieuwste publicatie van “Red Pepper” door erop te wijzen dat, indien de bewuste foto´s waarheidsgetrouw zijn én een minderjarige betreffen, ´dit niet zozeer iets met homoseksualiteit heeft te maken, maar wel met machtsmisbruik´.

Parlementaire agenda
Of de Oegandese parlementariërs zo kort voor de behandeling van het anti-homowetsvoorstel ongevoelig zullen blijven voor deze recente lastercampagne, is echter maar de vraag. Indien aangenomen, zullen vermeende homoseksuelen die zich binnen de landsgrenzen ophouden gearresteerd en gedetineerd worden. Om de pakkans te vergroten schrijft het wetsvoorstel voor dat ouders, leraren, religieuze voorgangers en anderen wettelijk verplicht zijn om een individu bij verdenkingen van homoseksualiteit binnen vierentwintig uur bij de autoriteiten aan te geven. Voor bepaalde seksuele handelingen tussen individuen van het gelijke geslacht dient volgens het wetsvoorstel de doodstraf te worden ingeroepen.

Tutu
Inmiddels heeft de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu de Oegandese bevolking, haar religieuze leiders en politici opgeroepen om af te zien van elk voornemen tot het invoeren van wetgeving gericht tegen seksuele minderheden. 'Mijn broeders en zusters, jullie waren erbij toen wij zelf onderdrukt werden door onze huidskleur. Als je werkelijk God liefhebt, dan moet je er ook zijn voor mensen die worden onderdrukt voor iets waar ze niets aan kunnen doen: hun seksuele geaardheid.'

JD / Bron: Identity Kenya