Het COC bracht de ambassades in contact met de lokale LHBT-beweging en ondersteunde hen bij het organiseren van activiteiten. Het project heeft tot doel om een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de Nederlandse ambassades en de lokale LHBT-organisaties bij het bevorderen van de mensenrechten van LHBT’s. 

De activiteiten vinden veelal plaats in landen waar LHBT-mensenrechten nog alles behalve vanzelfsprekend zijn.  

Zo organiseert de Nederlandse ambassade in Moskou een vertoning van de film I am a woman now. In deze ontroerende documentaire portretteert Michiel van Erp enkele pioniers van de transgenderbeweging die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw als eerste een transitieoperatie ondergingen om vrouw te worden. Bij de vertoning zijn LHBT-activisten uit Moskou en Sint Petersburg aanwezig. Een zogenaamde ‘anti-propagandawet’ maakt opkomen voor LHBT-rechten sinds kort strafbaar in de regio Sint Petersburg; de Russische regering overweegt soortgelijke wetgeving in te voeren.

In Cyprus organiseert de ambassade onder meer een vertoning van de documentaire The invisible men, waarin regisseur Yariv Moser de verborgen levens van enkele homoseksuele Palestijnse mannen in beeld brengt. De vertoning wordt gevolgd door een discussie en een receptie. Homoseksuele handelingen zijn strafbaar in het Turkse deel van Cyprus. 

In Senegal organiseert de Nederlandse ambassade, in samenwerking met de Europese Unie en lokale LHBT-activisten, een workshop over het recht van (seksuele) minderheden op hun eigen seksuele oriëntatie. 

Eerdere structurele samenwerkingsprojecten tussen de Nederlandse ambassades en de lokale LHBT-beweging bleken de afgelopen jaren succesvol. Zo bracht het COC de ambassade in Albanië in contact met de LHBT-beweging. De ambassade biedt de beweging sindsdien financiële ondersteuning en financierde de eerste Gay Pride in 2012. De Nederlandse ambassadeur zette zich persoonlijk in voor LHBT-rechten en werd om die reden door een conservatieve politieke partij verklaard tot persona non grata.  Ook in Turkije steunt de Nederlandse ambassade de lokale LHBT-beweging en maakt gay prides mede mogelijk.

De Verenigde Naties kozen 10 december als internationale dag voor de rechten van de mens, om te vieren dat op 10 december 1948 de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen door de Algemene vergadering.