Veel mensen denken ten onrechte dat zij teveel verdienen om zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van je zorgverzekering. Vorig jaar ontvingen 4,6 miljoen huishoudens zorgtoeslag. De zorgtoeslag bedraagt maximaal 835 euro per jaar voor een alleenstaande en 1753 euro voor een meerpersoonshuishouden.

Het verkrijgen van de toeslag is aan voorwaarden verbonden: zo moet je de Nederlandse nationaliteit bezitten, ouder zijn dan 18 jaar en je hebt een Nederlandse zorgverzekering.. Je inkomen mag niet hoger zijn dan 35.069 voor een alleenstaande en voor een meerpersoonshuishouden niet hoger dan 51.691 zijn.

Sinds 2013 wordt er een vermogenstoets ingevoerd. Je vermogen mag niet hoger zijn dan het heffingsvrije vermogen in box 3 (voor 2012: 21.139) vermeerderd met 80.000 euro.

De zorgtoeslag krijg je niet automatisch; je kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

Financiële vragen? Stel ze via het serviceprofiel van GayFinanz op Gay.nl.