Nigel Farage in EuroparlementOp het bewuste forum stelde één van UKIP’s meest vooraanstaande leden, Dr. Julia Gasper, homorechten gelijk met ‘het handvest van een gestoorde geest’ en beweerde ze dat ‘sommige homoseksuelen voorkeur geven aan het hebben van seks met dieren. Ook ventileerde ze haar overtuiging van het bestaan van een directe oorzaak-gevolg-relatie tussen homoseksualiteit en pedofilie waarbij er volgens haar ‘sprake is van zoveel ondersteunend bewijs dat zelfs een dubbeldik boek het onderwerp geen recht aan zou doen’.

Geconfronteerd met haar uitspraken door de ‘Sunday Mirror’ reageerde Dr. Julia Gasper, universitair docent en UKIP-partijvoorzitster in Oxford, verbeten: ‘Ik ga hier niet op reageren. Het zijn jullie zaken niet!’

‘Kindermisbruik’, ‘linkse agenda’ en ‘inteelt’
Ook andere actieve partijleden lieten zich in de ‘discussie’ over homoseksualiteit op het UKIP-ledenforum niet onbetuigd. In zijn bijdrage stelde partijlid Jan Zolyniak dat ‘het onomstotelijk bewezen is dat het percentage homoseksuelen die zich schuldig maken aan het molesteren van kinderen schrikbarend hoog is en niet kan worden genegeerd.’ Ook Zolyniak werd geconfronteerd met zijn forumbijdrage, en verantwoordde deze als zijnde gemaakt in het kader van een onderzoek: ‘Ik heb dit inderdaad op ons ledenforum geplaatst, om reacties te sprokkelen.’

Partijlid Douglas Denny van de UKIP-tak in West-Sussex maakte op zijn beurt gebruik van het ledenforum om zijn walging voor homoseksuele handelingen te ventileren. ‘Wat me ontzettend irriteert is de manier waarop homoseksuelen en hun linkse, neo-communistische vriendjes ons de notie willen opdringen om hen als normaal te beschouwen. Ik zou zo graag willen dat ze hun homoseksuele geaardheid en bezigheden voor zichzelf zouden houden en dat ze ophouden met te proberen het idee dat ze normaal zijn in mijn strot te duwen, terwijl ze allesbehalve normaal zijn.’ Wanneer gebeld door de ‘Sunday Mirror’ bleek Denny minder spraakzaam te zijn, en hield hij het erop dat ‘private fora en bijdrages daaraan privaat horen te blijven.’  

Ook op het gebied van immigratie werden er zaken gepost op het bewuste forum die beter niet gezegd hadden kunnen worden. Zo klaagde een actief UKIP-lid over de impact van niet-westerse immigranten op de betaalbaarheid van het Britse zorgstelsel. ‘In de media lees ik dat niet zozeer zwarte Afrikanen als wel zwarte inwoners uit de Caraïben een grotere aanleg hebben voor schizofrenie. Ik vraag me oprecht af of dit het gevolg is van inteelt op die kleine eilandjes gedurende de slavernij, of door het roken van wiet.’

Nigel Farage
De Britse Anti-Europa-partij UKIP is in Nederland vooral bekend door de notoire Europarlementariër –en thans partijvoorzitter- Nigel Farage, die in het verleden media-aandacht wist te trekken door zijn vaak schofferende tirades jegens staatshoofden, collega-europarlementariërs en EU-President Herman van Rompuy. Laatstgenoemde schreef Farage ‘het charisma van een natte dweil’ toe bij diens aantreden.

Geconfronteerd met de schokkende bevindingen van de ‘Sunday Mirror’ heeft Farage aangegeven dat zijn partij racisme niet tolereert, maar wel uitgesproken tegenstander is van de plannen van Brits premier Cameron om het homohuwelijk in te voeren. Tevens gaf Farage aan tegenover de tabloid dat hij de genoemde opmerkingen op het ledenforum nader zal bekijken voor er verder op in te gaan, maar voegde daarbij de kanttekening toe dat ‘de katholieke doctrine als homofoob geïnterpreteerd kan worden. Indien uit een bijdrage een vorm van agressie jegens een groep zou blijken, dan zou ik deze veroordelen. Indien het mensen betreft die aangeven tegen het homohuwelijk te zijn uit christelijke overwegingen, dan zou ik daar meer tolerant tegenover staan.’

Exit
Afgelopen week werden nog twee actieve UKIP-leden uit de partij gezet, waaronder de voorzitter van de jongerenafdeling van de partij, nadat ze in de media hun steun hadden betuigd aan het voornemen van de Britse regering om het homohuwelijk in te voeren. Of de leiding van de partij even voortvarend zal handelen in deze zaak moet nog blijken. 

JD / Bron: Sunday Mirror