Als moeder van drie zoons zie ik hoe beladen het onderwerp homoseksualiteit nog steeds is. Mijn jongste is nu net klaar met de middelbare school. Als ik daar wel eens kwam, verbaasde het me hoe makkelijk kinderen en pubers het woord homo als scheldwoord gebruiken. Ik heb me daar altijd enorm aan gestoord. Het getuigt van weinig respect en kan het leven van jonge homo’s tot een hel maken. Veel van dit soort gedrag komt voort uit onwetendheid. Ik heb me daarom vanaf het begin van mijn Kamerlidmaatschap hard gemaakt voor verplichte homo-voorlichting op school. Hoewel CDA-minister Van Bijsterveldt tegen mijn voorstel was, is ze na lang aandringen van onze kant uiteindelijk overstag gegaan. Sinds december 2012 zijn daarom alle basis- en middelbare scholen in Nederland verplicht om voorlichting te geven over homoseksualiteit.

Paus

Wie ook wel eens een voorlichtingsles mag bijwonen is Paus Benedictus XVI. In zijn kersttoespraak, maakte hij duidelijk dat homo’s de essentie van de mens zouden vernietigen. En het gezin wordt volgens hem door het homohuwelijk tot in de kern bedreigd. Al snel gingen er tegenstemmen op dat de Paus verkeerd geciteerd zou zijn en dat hij een en ander niet in zulke expliciete bewoordingen had gezegd. Eigenlijk maakt die woordkeus niet uit. Homo’s worden immers weggezet als een gevaar voor de samenleving. Bovendien is er bij de Paus sprake van een hoog oogkleppengehalte. Want hoeveel boter heb je op je hoofd als je geen woord wijdt aan het grootschalige kindermisbruik binnen je eigen kerk, maar wel het gezin alsmaar centraal blijft stellen?

Nieuw Jaar

De uitspraken van de Paus laten zien dat homoseksualiteit nog lang geen vanzelfsprekendheid is. We moeten daarom blijven strijden voor gelijke rechten. En 2013 is daarbij een belangrijk jaar voor de LHBT-emancipatie. In het parlement staan diverse onderwerpen op de agenda die we eindelijk kunnen gaan regelen. Het lesbisch mee-moederschap, een einde aan de sterilisatie-eis voor transgenders en mijn initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op weigerambtenaren. Ik houd jullie daar de komende tijd graag van op de hoogte en kijk uit naar jullie reacties.

Pia Dijkstra


Noot van de redactie: Pia Dijkstra is een van de twee nieuwe politieke columnisten op Gay.nl, samen met Tamara Venrooy-van Ark (Tweede Kamerlid VVD). Ze wisselen elkaar iedere maand af als columnist en houden je zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in Den Haag en daarbuiten. De redactie wenst Pia veel succes en plezier met het schrijven van haar columns!

De Gay.nl-redactie wil Roelof Smit graag bedanken voor zijn jarenlange inzet als Gay.nl-columnist en we wensen hem veel succes bij De Speld!