In dat Afrikaanse land wordt sinds een paar jaar gewerkt aan een wetsvoorstel dat homoseksualiteit tot in het absurde criminaliseert. Het voorstel is nog niet door het parlement behandeld, maar heeft al wel meerdere keren op de agenda gestaan. De laatste versie - die afgelopen november verscheen - belooft niet alleen zwaardere straffen op ‘tegennatuurlijke seksuele handelingen’, ook het spreken over homoseksualiteit wordt verboden. Bovendien komt er een soort ‘klikplicht’, waardoor bijvoorbeeld ouders van homoseksuelen en transgenders strafbaar zijn als ze hun kind niet aangeven. En om het gruwelijke verhaal compleet te maken, blijft het hardnekkige gerucht de ronde doen dat met dit voorstel de doodstraf op homoseksualiteit wordt ingevoerd. Vandaar dat het in de volksmond de sinistere naam 'Kill the gays-bill' heeft gekregen. 

Rebecca Kadaga is de woordvoerder van het Oegandese parlement. Bij de agendering van het voorstel kondigde zij aan dat 'het volk recht heeft op een mooi kerstgeschenk'. Een uitspraak waarvan je hoopt en verwacht dat die bij maar zeer weinigen in Europa weerklank vindt. Maar dat bleek ijdele hoop toen paus Benedictus juist deze mevrouw in december zegende. De uitspraak van Kadaga en de zegening van de paus dragen bij aan het beeld dat de Kill the gays-bill is geïnspireerd op een orthodox religieuze uitleg van de Bijbel. En dat is hartverscheurend.

Uit protest organiseerde het COC op 28 november een bijeenkomst op het Homomonument om aandacht te vragen voor de situatie in Oeganda. Dit is illustratief voor ons internationale werk: we steunen homo-organisaties overal ter wereld, lobbyen binnen Europa en de VN en voeren actie als dat nodig is. Tijdens deze bijeenkomst sprak, naast ondergetekende, de protestantse dominee Julia van Rijn. Zij noemde het ‘godgeklaagd’ dat er werd gesproken over een kerstgeschenk: “Gods kerstgeschenk aan de wereld is een mens die niet oordeelde, maar mensen liefhad. Gods kerstgeschenk aan deze wereld is een mens die in ons de hoop levend houdt, dat haat en geweld tegen homoseksuelen en transgenders wordt overwonnen door barmhartigheid en liefde.” En dat was hartverwarmend.

De bijeenkomst op het Homomonument was ook bedoeld om de activisten in Oeganda te steunen. We wilden de hartverwarmende kerstgedachte van Van Rijn onderstrepen, in de hoop dat het de hartverscheurende boodschap van het Oegandese parlement, paus Benedictus en andere fanatici zou verzachten.

Die avond hebben we een foto gemaakt, die we met de woorden van de dominee aan onze partners in Oeganda hebben gestuurd. Hun reactie kwam bijna onmiddellijk: “Oh My Goodness!!!! Thank You So Much COC!!! We are gonna print these out and put them on our board. Thank you, thank you, thank you.”

En die reactie was hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk.

Eunice den Hoedt
Bestuurslid Internationaal Beleid COC Nederland