Naar schatting zijn er zo'n 120.000 mensen de straat opgegaan om deel te nemen aan de mars. De politie houdt het op zo'n 50.000 demonstranten. Vanaf dinsdag zal de Nationale Vergadering zich buigen over het wetsontwerp van de socialistische regering. Dan wordt bepaald of homoseksuelen mogen trouwen en adopteren.

Twee weken geleden kwamen honderdduizenden demonstranten vanuit het hele land naar Parijs om te demonstreren tegen het homohuwelijk en adoptie door paren van het gelijke geslacht. Tock blijkt volgens recente opiniepeilingen dat 63 procent van de Fransen vóór het homohuwelijk is.