Dit is opmerkelijk want de organisatie liet vorig jaar nog weten dat homoseksuelen absoluut niet welkom waren. Het Amerikaanse hooggerechtshof besliste eerder nog zelfs dat dit homoverbod niet onrechtmatig was. Dat de Amerikaanse padvinderij nu ineens positief tegenover homo's staat, is daarom duidelijk een stap in de goede richting. Volgende week zal het bestuur een definitieve beslissing nemen.

De BSA, die 2.6 miljoen jeugdleden en 1 miljoen oudere leden telt, blijft atheïsten echter buitensluiten. Eén van de belangrijkste basisprincipes is namelijk nog altijd de 'Duty to god' waardoor ongelovigen nog altijd niet mogen toetreden tot de padvinderij.