Met een verwijzing naar de geschiedenis, het internationale prestige en het geweten van Venetië wil de gemeenteraad alle betrekkingen met St. Petersburg doorsnijden zolang de anti-homowetten van kracht zijn.

Venetië en St. Petersburg sloten in 2006 een cultureel uitwisselingsverdrag dat nu eenzijdig verbroken wordt. De Russische stad verbiedt bij wet "homoseksuele propaganda", waaronder alle uitingen van homoseksualiteit worden verstaan.