Amsterdam bevindt zich middenin het proces van het schrijven van het bidbook die eind februari af moet zijn. Hier zijn per direct enkele vormgevers voor nodig. De organisatie verwelkomt daarom iedereen die het leuk vindt om het bidbook mee te helpen vormgeven en het zo een basisvormgeving te geven. Interesse? Mail naar info@amsterdamgames2018.nl