Laat ik mij nog even voorstellen.

Mijn naam is Tamara Venrooy-van Ark en ik zit sinds 2010 voor de VVD in de Tweede Kamer. Mijn eerste periode als Kamerlid was ik verantwoordelijk voor de portefeuille langdurige zorg. Sinds de verkiezingen in 2012 ben ik vice-fractievoorzitter en heb ik dus een kleinere (maar wel reuze belangrijke!) portefeuille: cultuur, (homo-)emancipatiebeleid en de algemene wet gelijke behandeling. Voor mij erg belangrijk, omdat gelijke behandeling en het niet maken van onderscheid op basis van geslacht, seksuele voorkeur of een handicap, zo wezenlijk is voor een liberaal. De agenda voor de komende jaren omvat veel onderwerpen, van ver weg tot dichtbij.

Hoe belangrijk die liberale waarden zijn, werd mij de afgelopen weken nog eens duidelijk toen wij in de Kamer het debat voerden over Europa, en de vraag welke bevoegdheden daar wel en niet thuishoren.

Er zijn partijen in de Kamer die vinden dat wij toe moeten naar een federaal Europa. Een Europa zoals de VS eruit ziet, waarin landen zo zijn samengesmolten dat ze op alle gebieden samenwerken. Dat gaat veel verder dan de manier waarop de VVD tegen Europa aan kijkt. Wij liberalen vinden Europa ook van groot belang, maar voornamelijk voor onze economie. Nederland heeft als handelsland veel baat bij een sterke interne markt met een sterke interne munt. Zonder Europa om ons heen zou de Rotterdamse haven niet de positie hebben die hij vandaag de dag heeft, zouden transportbedrijven letterlijk en figuurlijk tegen grenzen aan lopen, zouden werknemers zich minder vrij door Europa kunnen verplaatsen, kortom, zou onze economie daar veel nadeel van ondervinden. Maar dat wil wat de VVD betreft niet zeggen dat de tentakels van Europa zich over alle beleidsterreinen zouden moeten uitstrekken!

Want wat die eerdergenoemde partijen zich kennelijk niet realiseren, is dat als Europa overal over zou gaan, wij een hoop vrijheden die wij met veel strijd hebben verworven, linea recta zouden kunnen inleveren. Ga maar na. Hoeveel landen om ons heen hebben het homohuwelijk goed geregeld? We horen goede berichten uit Engeland en Frankrijk, maar er zijn nog vele landen die moeten volgen. In hoeveel Europese landen zijn de gelijke rechten van homo’s überhaupt goed vastgelegd? En dan laat ik voor het gemak in deze column andere belangrijke verworvenheden als onze euthanasiewet en de zorgvuldig afgestemde procedure rond abortus buiten beschouwing.

Ik ben blij met alle stappen die we in ons land al hebben gezet. Denk bijvoorbeeld aan de voorlichting over homoseksualiteit op scholen, die nu is geregeld. Maar.. praktijk is iets anders dan papier. Als 15 van de 20 leerlingen zich die dag ‘ziek’ melden, zijn we immers geen stap verder. Ik gebruik deze eerste column dan ook graag om de bezoekers van gay.nl te vragen mijn column niet alleen te lezen, maar mij mee te geven hoe politiek in de praktijk uitwerkt! Dan beloof ik dat ik mij er sterk voor zal maken onze verworvenheden te bewaken. In Nederland, maar zeker ook in Europa.

Tamara Venrooy-van Ark 

Reageren? Mail naar t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl of via twitter: tamara_venrooy


Noot van de redactie: Tamara Venrooy-van Ark is een van de twee nieuwe politieke columnisten op Gay.nl, samen met Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66). Ze wisselen elkaar iedere maand af als columnist en houden je zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in Den Haag en daarbuiten. De redactie wenst Tamara veel succes en plezier met het schrijven van haar columns!