De vier mannen waren indertijd nog jonge geestelijken en beweren op ongepaste wijze door de aartsbisschop benaderd te zijn. Eén van hen geeft aan na het seksueel misbruik nog lange tijd psychische hulp nodig te hebben gehad. De kardinaal wordt er ook van beschuldigd zijn machtspositie als bisschop te hebben misbruikt. Eén van de priesters legt uit dat bij de wijding tot priester een eed van gehoorzaamheid aan de bisschop moet worden afgelegd. Daardoor bezit de bisschop veel macht over zijn priesters en controleert hij ieder aspect van hun leven.

Het is opmerkelijk dat O’Brien ervan wordt beschuldigd seks te hebben gehad met mannen. De laatste jaren stond hij namelijk vooral bekend om zijn negatieve uitspraken over homo's. De kardinaal noemde homoseksualiteit immoreel en liet weten dat het homohuwelijk schadelijk is voor het welzijn van de betrokkenen. Door zijn uitspraken benoemde de Britse LHBT-organisatie Stonewall hem vorig jaar tot "Kwezel van het Jaar". De misbruikte mannen eisen dat O'Brien onmiddelijk aftreedt en dat hij afziet van deelname aan het komende conclaaf waarin een nieuwe paus gekozen wordt.

Bron: COC