In het persbericht over het einde van de GayKrant, wordt gezegd dat het emancipatiedoel voor een belangrijk deel is gerealiseerd. En een jaar geleden zei Krol ook al dat de homo-emancipatie is voltooid. Ik ben het daar hartgrondig mee oneens. Zowel op het gebied van wetgeving als maatschappelijke acceptie is er nog een wereld te winnen. Om met dat laatste te beginnen, twee schrijnende voorbeelden lieten de afgelopen weken weer zien dat acceptatie nog lang niet is bereikt.

Ten eerste de mishandeling van twee jongens in Friesland. Twee vrouwen vonden het nodig het jonge stel vanwege hun geaardheid uit te schelden en in elkaar te slaan. Een afschuwelijk incident dat helaas niet op zichzelf staat. Een ander voorbeeld dat al een week voor flinke beroering zorgt, is de commotie rondom het Turkse jongetje Yunus. Hij wordt opgevoed door twee pleegmoeders en dat is tegen het zere been van de Turkse overheid. De rel leidt er zelfs toe dat de moeders en het kind hebben moeten onderduiken. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Het kind zit al acht jaar bij dit pleeggezin en wordt volgens bureau Jeugdzorg liefdevol opgevangen. Ook was er respect voor de Turkse achtergrond: een van de ouders zat op Turkse les en ze gingen naar Turkije op vakantie. Uiteindelijk is een goede en liefdevolle opvoeding hetgene dat telt. Dat de politiek daar nu krachtig stelling in moet nemen is blijkbaar nodig om de emancipatie uiteindelijk weer een stap verder te zetten.

Maar ook op het gebied van wetgeving, zijn we in de Tweede Kamer nog lang niet klaar. Van het Roze Stembusakkoord hebben we nog maar één punt gerealiseerd. Voorlichting over homoseksualiteit op school is nu verplicht, maar het lesbisch mee-moederschap, het schrappen van de sterilisatie-eis voor transgenders en een einde aan de weigerambtenaar en de ‘enkele-feit constructie’ moeten nog steeds worden verwezenlijkt. En dan heb ik het nog niet gehad over het mogelijk maken van veilige bloeddonatie door homoseksuelen en een fatsoenlijke vergoeding van een volledige transitie voor transgenders.

Er staat nog veel op de lijst, het bewijs dat de emancipatiestrijd nog lang niet gestreden is. Henk Krol heeft zijn roze uniform aan de wilgen gehangen en houdt zich tegenwoordig bezig met de belangen van ouderen. Een mooi symbool dat het tijd is voor een nieuwe generatie met een nieuwe voorhoede. De GayKrant zal daarbij niet meer als aanjager kunnen dienen, maar websites als Gay.nl kunnen die rol mooi overnemen. Het organiseren van een roze voetbaltoernooi en het delen van coming-out-ervaringen zijn daarvan mooie voorbeelden. What’s next?

Pia Dijkstra


De Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Tamara Venrooy-van Ark (VVD) wisselen eklaar iedere maand af als politiek columnist van Gay.nl en houden je zo op de hogote van de actuele ontwikkelingen in Den Haag en daarbuiten.