Gay Night Magazine Gay&Night Koningshuis Beatrix Máxima Willem-Alexander Roze Oranje Gay friendlyWereldwijd lijken koningshuizen doorgaans weg te blijven van het geven van een mening over homokwesties, op enkele uitzonderingen na. Zo reikte kroonprinses Victoria van Zweden onlangs de 'Gay of the year'-award uit. In Groot-Britannië ondertekende Queen Elizabeth afgelopen maand live een antidiscriminatie-overeenkomst. Ondertekenaars van de overeenkomst verklaren zich te verzetten tegen discriminatie op basis van geslacht, ras, huidskleur, geloof, politieke overtui-ging of 'andere gronden'. Seksuele voorkeur werd niet expliciet genoemd in het rijtje, allicht om te voorkomen dat landen in het Gemenebest met wetten tegen homoseksualiteit de overeenkomst zullen tegenwerken. Vele media vulden de verwijzing naar 'andere gronden' echter in als een verwijzing naar homoseksualiteit. Wat ligt nu ten grondslag aan die stilte rond LGBT-issues? Beatrix schroomde zich, met name het afgelopen decennium, niet om zich expliciet te uiten over multiculturele kwesties. Zo bezocht ze met een hoofddoek een moskee en wemelden haar toespraken van de positieve uitspraken over onze multiculturele samenleving. Evers: 'De koningin moet proberen er voor het hele land te zijn. Dat kan ze niet altijd heel zichtbaar doen door elke uitnodiging aan te nemen, maar wel door bijvoorbeeld een brief te sturen. Als ze te veel aandacht aan een bepaald onderwerp besteed, schopt ze daarmee snel andere mensen tegen het zere been. Dat moet ze ook niet doen. De koningin moet een verbindende rol spelen binnen de Nederlandse maatschappij.' 

Kleur bekennen 

Hoewel Beatrix niet met een roze sjerp op een Gay Pride boot heeft staan dansen, heeft ze wel degelijk een keer duidelijk blijk gegeven van haar positieve houding tegenover haar homoseksuele medemens. In 2007 reageerde ze met een brief op een uitnodiging van de organisatie van Roze Zaterdag Bergen op Zoom, waarin ze vriendelijk bedankte voor de invitatie en aangaf dat ze 'het gedachtegoed waarvan Roze Zaterdag een expressie is een warm hart toedraagt'. Voor het eerst stond zwart op wit dat Beatrix achter Roze Zaterdag stond. Dit leverde verontwaardigde blikken op uit de protestantse hoek, met name bij de SGP. 'Het koningshuis wordt uitgedaagd om kleur te bekennen. Oranje moet zich uiten over roze.'

En kleur bekennen is nu precies waar Beatrix zo veel mogelijk van weg probeerde te blijven de afgelopen 33 jaar. Wanneer er een gerucht over haar standpunt ten opzichte van LGBT's de ronde doet, hapt de media dan ook gretig toe. Zo meldde Britse krant The Daily Telegraph in 1996 dat koningin Beatrix zich tegen het homohuwelijk zou hebben gekeerd. Dit bericht was gebaseerd op een flard van een gesprek dat Boris Dittrich, toen Kamerlid voor D66, had opgevangen in de wandelgangen. Het gerucht werd echter nooit bevestigd. Weer andere geruchten meenden dat Beatrix het homohuwelijk zelfs persoonlijk een halt zou hebben proberen toe te roepen. Evers: 'Dat lijkt me bespottelijk voor iemand die zo veel jaar ervaring heeft, die weet wat haar functie inhoudt en wat ze wel en niet kan maken. Nee, dat lijkt me totaal onlogisch. Zij zou zoiets overigens wel tegen de minister-president durven zeggen. Er zijn talloze ontmoetingen waarbij Beatrix vrijuit spreekt. De koningin probeert op die gelegenheden altijd een discussie te laten ontstaan, dus het zou kunnen dat ze destijds tijdens een etentje heeft gezegd: "Als ik tegen zou zijn, vanuit mijn protestantisme, wat dan?". Natuurlijk mag ze haar eigen mening hebben over dit soort kwesties, maar ze beseft tegelijkertijd dat ze Nederlanders moet verbinden. Daarom zal ze destijds niet gereageerd hebben op het gerucht, maar ook niet op de kritiek van de protestanten over die brief aan Roze Zaterdag. Het geloof is best belangrijk voor de koningin, maar het dienen van al haar volk, niet van één bepaalde groep, maar van homo's én protestanten én lesbiennes enzovoorts, is voor haar veel belangrijker.'

Dit is slechts een fragment. Het volledige artikel is te lezen in het aprilnummer van Gay&Night Magazine, met verder o.a. interviews met de genadeloze Margaret Cho, Army of Lovers en militair/topsporter Ivan Denis. Gratis verkrijgbaar op meer dan 250 locaties en online te lezen via Issuu.com

TEKST: Martijn Kamphorst / BEELD: Jeroen de Rooij