Op het moment beweren drie asielzoekers uit Gambia, Afghanistan en Uganda homoseksueel te zijn en tevens claimen ze gevaar te lopen als ze terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. Het probleem is echter dat Staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven, hen niet gelooft. Hij is van mening dat de asielzoekers liegen over hun seksuele geaardheid om zodoende in Nederland te mogen blijven. 

Homoseksuele asielzoekers worden in Nederland over het algemeen genomen niet teruggestuurd als ze in hun eigen land gevaar lopen vanwege hun geaardheid. Het is dus van groot belang dat de geaardheid van de asielzoeker in kwestie bepaald wordt. Mocht de IND een asielzoeker inderdaad als homoseksueel bestempelen, dan kan dit de goedkeuring van de asielaanvraag betekenen en wellicht ook een verblijfsvergunning. 

Op het moment zijn er nog geen eenduidige Europese richtlijnen om te bepalen of iemand homoseksueel is. Door de hulp van het Europees Hof van Justitie in te schakelen, hoopt de Raad van State op meer duidelijkheid.