Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben voor het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht in Amerika. Het Hooggerechtshof keurde het homohuwelijk in de staat Californië in een eerder stadium al goed. In een referendum in 2008 stemde de bevolking van dezelfde staat echter in met Proposition 8, een wetsvoorstel die het huwelijk omschrijft als een verbintenis tussen man en vrouw. Daarmee werd de eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof teniet gedaan. Deze wetswijziging werd vervolgens door twee homostellen aangevochten. Een federale rechter in San Francisco bepaalde dat het recht op gelijke bescherming in de grondwet inderdaad van toepassing was op de klagende partij waardoor zij alsnog mochten trouwen. Een federaal hof besloot toen wel dat de zaak alleen betrekking op Californië had en niet op de rest van de VS.

Er zijn verschillende opties waartoe het Hooggerechtshof in Washington kan beslissen. Zo kan een verbod op het homohuwelijk in heel Amerika ongrondwettelijk worden verklaard, het Hof kan beslissen dat Proposition 8 niet rechtsgeldig is en alleen betrekking heeft op de staat Californië, maar ook kan het Hooggerechtshof dergelijke regelingen verbieden omdat ze in strijd zouden zijn met de grondwet. De opperrechters kunnen een beslissing ook geheel uit de weg gaan door te bepalen dat deze zaak niet bij het Hof thuishoort. 

Het Hooggerechtshof doet vermoedelijk eind juni uitspraak.