Aankomende periode zal er veel gaan veranderen op Gaygirls.nl! Zoals je misschien al hebt gemerkt, zijn we achter de schermen druk bezig aan de website. Dit om de website gebruiksvriendelijker te maken, waardoor we nog meer leuke vrouwen op de website hopen en verwachten te verwelkomen!

Afgelopen week hebben we onder andere het messengercentrum geïntroduceerd, waardoor je overzichtelijk al je verstuurde en ontvangen berichten kunt teruglezen. Om de website nog beter te maken, willen we graag jou - de gebruiker - betrekken in dit proces.

In onderstaande enquête kun je jouw uitgesproken mening geven over de website, en je wensen voor de nieuwe Gaygirls.nl. Het invullen van de enquête duurt zo'n 3 minuten, en zal ons erg helpen om een nieuwe, verbeterde Gaygirls.nl te lanceren!