De bond liet in een officieel persbericht weten dat de KNVB open staat voor een open en veilig sportklimaat. "Het belangrijkste is dat iedereen binnen het voetbal zichzelf kan zijn en gewoon op zijn of haar niveau kan spelen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Dit is niet alleen in het belang van de spelers, maar óók in het belang van de sport. Iemand die zichzelf is en zich goed voelt, kan optimaal bijdragen aan de sportieve prestaties van het team", aldus de KNVB.

De KNVB deed onderzoek naar homoacceptatie in het Nederlandse voetbal en toonde daarmee aan dat homoseksuelen zich niet altijd op hun gemak voelen in de sport. Ook ervaren voetballers soms grote drempels om binnen het team uit de kast te komen. Echter bleek ook dat als spelers eenmaal waren uitgekomen voor hun seksuele geaardheid, de reacties binnen het team als positief werden ervaren.

In oktober 2012 benoemde de bond in samenwerking met een aantal 'roze' partners een elftal actiepunten ter bevordering van homoacceptatie in het Nederlandse voetbal. De actiepunten variëren van het verwerken van het thema in het reeds bestaande opleidings- en voorlichtingsmateriaal tot het aanstellen en ondersteunen van vertrouwenspersonen in de verschillende KNVB-districten. Doelstelling is de elf actiepunten met ingang van seizoen 2013/2014 geïmplementeerd te hebben.

Bron: Elf Voetbal