Hier dineerde de Russische president Vladimir Poetin, die ons land een dag aandeed voor het begin van het Nederland-Ruslandjaar.

Volgens Caspar Pisters van homobelangenorganisatie COC, die het protest organiseerde, maakt de antihomowet homoseksuele bewoners van Rusland monddood.

Andere zaal
Naar verluid heeft Poetin samen met zijn talelgasten van zaal moeten wisselen vanwege de 'geluidsoverlast' van de demonstranten. Zo'n 2.500 man waren paraat om een tegengeluid te bieden aan de naderende antihomowetgeving waar de Russische volksvertegenwoordiging zich over buigt.

De demonstranten draaiden voor het museum luide dansmuziek en hadden regenboogvlaggen en gekleurde ballonnen meegenomen. Ook droegen ze vrolijke kleding en tekstbordjes met slogans als 'Poetin go homo' en 'Njet'. Op een groot spandoek stond de tekst 'Stop de antihomowet' in het Nederlands en Russisch.

Rond 20.00 uur voer een boot over het water bij het scheepvaartmuseum met daarop twee mannelijke opblaaspoppen die met elkaar zoenen.

Op de voorplecht hadden de betogers een levensgrote beeltenis van een schaarsgeklede Poetin gezet met een regenboogvlag. De politie was overigens in groten getale bij het protest aanwezig, maar de sfeer bleef gemoedelijk.

Poetin benadrukte dat de wetgeving die voorlichting over homoseksualiteit verbiedt als propaganda afkomstig is van regionale regeringen en niet van de federale regering. Begrip heeft hij er wel voor.

Maar homoseksuelen worden in Rusland volgens hem niet gediscrimineerd. ''In Rusland is geen enkele vervolging of inperking van de rechten van minderheden. Zij hebben net als anderen volledige rechten. Ze maken gewoon carrière, worden onderscheiden met overheidsordes en krijgen oorkondes.''

Onbegrip
Poetin maakte van de gelegenheid gebruik om zijn onbegrip te uiten over ontwikkelingen in Nederland. Zo kan hij er niet bij dat Nederland een legale pedofielenvereniging kent en ook heeft hij geen enkel begrip voor een partij die in eigen kring vrouwen verbiedt om zich te kandideren als politicus, een verwijzing naar de SGP.

De Russiche president voorspelde dat in een aantal Russische regio's mensen ''naar het geweer zouden grijpen en in opstand zouden komen'', als er een pedofielenvereniging zou zijn. Sommmige dingen kunnen gewoon niet worden toegestaan, omdat ze anders, ''tot slachtpartijen'' leiden. ''Dat is de maatschappij waarin wij leven'', zei Poetin.

Poetin verwees ook naar de demografische ontwikkelingen in zijn land. De bevolking neemt al jaren af doordat er relatief weinig baby's worden geboren. Zo'n demografische crisis kan worden opgevangen door immigranten, maar tegelijk zou Poetin willen dat de volkeren in Rusland voor meer nageslacht zorgen. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen geen kinderen krijgen, constateerde hij.

Bron: NU.nl