De GayGirls.nl-enquête

Om deze websites beter te maken, wilden we graag jou - de gebruiker - betrekken in dit proces. Vanuit die gedachten we deze GayGirls.nl-enquête opgezet, waarvan je in DIT rapport de resultaten kunt lezen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat er naast Gay.nl eigenlijk geen behoefte aan een ‘aparte’ GayGirls.nl-website is. Wij zullen ons wel meer op de vrouwelijke doelgroep gaan richten, en daarom hebben we nu ook meerdere – vrouwelijke – columnisten ingezet.

Aan deze enquête namen 164 mensen deel, onder wie 141 vrouwen en 21 mannen. Het merendeel van de deelnemers is jonger dan 30. De meeste deelnemers hebben een leeftijd die ligt tussen de 20 en 30 jaar en slechts 5% is ouder dan 30.

GayGirls enquêteGayGirls.nl vs Gay.nl
Slechts 14% van de deelnemers geeft aan zich als lid van GayGirls.nl te zien. De rest voelt zich óf member van Gay.nl óf member van beide sites. Dit is voor ons een belangrijke reden om niet een aparte GayGirls.nl-website te lanceren. Wel geeft 46% aan zich te kunnen identificeren met GayGirls.nl. Wij zien dat als behoefte aan een focus op ‘gay girls’, maar niet op de wijze zoals we dat nu doen. Verder wordt vooral genoemd dat het een leuke site is, die een plek biedt om (gelijkgestemde) mensen te ontmoeten, en bleek dat meer dan 80% Gay.nl / GayGirls.nl benaderbaar tot zeer benaderbaar vindt. Wij hopen dan ook dat velen van jullie ons zullen benaderen met feedback en suggesties hoe wij de website beter kunnen maken.

Content
Het merendeel vindt de artikelen op GayGirls.nl redelijk tot zeer interessant, met een nadruk op ‘redelijk’. De meerderheid van de suggesties gingen over de wens om meer vrouwgerichte content op de site te plaatsen. Ook meer nieuws en columns over vrouwen en meer vrouwen in de spotlight zijn gewenst. Daarom hebben wij nu ook extra columnisten ingezet met als doel de artikelen meer relevant en interessant te krijgen. Hoewel 72% aangeeft dat ze de artikelen genoeg doelgroepgericht te vinden, blijkt de overgrote meerderheid nog niet te reageren op de artikelen. Dit hopen wij in de toekomst te zien veranderen, omdat feedback essentieel is om zaken te verbeteren.

Ontmoeten
Maar liefst 93% geeft aan dat Gay.nl / GayGirls.nl geschikt tot zeer geschikt is om nieuwe mensen te ontmoeten en 85% heeft gemiddeld tot zeer veel interesse om een door ons georganiseerd event te bezoeken. Dit was voor ons verrassend en we zullen dat zeker in onze planning meenemen.


GayGirls enqueteTot slot
Alles lijkt erop te duiden dat er behoefte is aan content voor en over vrouwen, maar dat er niet direct een behoefte is aan een aparte GayGirls.nl-website. Sterker nog, het zou zelfs afbreuk kunnen doen aan de gedachte achter Gay.nl: een platform waar iedereen welkom is, zonder dat men een stempel opgedrukt krijgt. Daarom ook ons besluit om binnenkort een nieuwe Gay.nl-website te lanceren met meer aandacht voor vrouwen.

Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie deelname en hopen ook in de toekomst veel feedback en suggesties van jullie te ontvangen, zodat we samen tot het beste resultaat komen.

 

Namens het Gay.nl-team,

Frederik van den Bosch

Carlo Strijk

Kristiaan Schimmel

Thiemo Stougie

Marian Dragt