Enkele Feit

Na de troonswisseling begon voor de Tweede Kamer het reces, maar daarin heeft D66 niet stilgezeten. Vorige week heeft collega Vera Bergkamp samen met leden van de VVD, PvdA, SP en GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de zogenaamde ‘enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen. Daarmee gaan we verder met het initiatief dat voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham in 2010 is gestart, om een einde te maken aan discriminatie van homoseksuele leraren.

Het voorstel van de indieners regelt dat scholen in het bijzonder onderwijs in hun personeelsbeleid niet meer kunnen discrimineren op grond van homoseksualiteit. Op dit moment mogen dit soort scholen een leraar niet ontslaan, omdat die homoseksueel is, maar wél vanwege zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden’. Maar de wet zegt niet wat deze ‘bijkomende omstandigheden’ precies zijn. Deze bepaling leidt tot veel onduidelijkheid en hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van homoleraren. Het biedt ruimte voor discriminatie. Een homoseksuele leraar die een bezoek brengt aan de Gay Pride of openlijk praat over zijn relatie met een andere man, kan op basis daarvan toch worden ontslagen.

Roze Stembusakkoord

Doordat vijf partijen het voorstel voor het afschaffen van de ‘enkele-feitconstructie’ steunen, is er naar verwachting een ruime meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer. Daarmee kunnen we weer een belofte uit het Roze Stembusakkoord inlossen. En ook over de problematiek van de weigerambtenaren beslist de Tweede Kamer naar verwachting in de loop van deze maand. Zo komt de gelijke behandeling van alle Nederlanders stapje voor stapje dichterbij.

Koningin Maxima

Ook onze nieuwe Koningin draagt daaraan haar steentje bij. Op 17 mei is het de internationale dag tegen de homofobie.  In dat kader is er in Den Haag een top over de internationale homo-emancipatie. Maxima zal deze top bijwonen. Een prachtig roze signaal van onze nieuwe Koningin. Dat smaakt naar meer. 

Pia Dijkstra


De Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Tamara Venrooy-van Ark (VVD) wisselen eklaar iedere maand af als politiek columnist van Gay.nl en houden je zo op de hogote van de actuele ontwikkelingen in Den Haag en daarbuiten.