Als je het rapport van SCP en het onderzoek van EenVandaag leest, zie je duidelijk dat er een probleem is met ‘leren samenleven’ met mensen die een andere seksuele identiteit hebben en dat ook willen uiten. Dat blijkt al uit het feit dat er zo weinig homojongeren uit de kast durven te komen. 

Mietjes moeten ze niet

Uit de rapporten blijkt dat 50-80% van de jongeren zich onzeker voelt over twee zoenende jongens of twee zoenende meisjes of dat afwijst. Slechts 5% van de homo- of lesboleerlingen durft in het openbaar uit de kast te komen. 56% van de jongeren hebben hun gedrag wel eens aangepast om negatieve reacties op hun geaardheid te voorkomen. "Bij dat laatste moeten we aan veel meer denken dan alleen aan zoenen in het openbaar”, zegt Peter Dankmeijer, directeur van kenniscentrum EduDivers. “De opmerkingen van de scholieren maken glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers. 'Mietjes' of ‘manwijven’ moeten ze niet."

EduDivers deed in januari steekproefsgewijs onderzoek naar homofobie en stereotype opvattingen over homoseksualiteit onder jongeren. Uit hun onderzoek bleek dat twee derde van de middelbare scholieren afstand houdt van homoseksuele medeleerlingen of zich onzeker voelt over contact met hen. 32% wil in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten en slechts een derde vindt homoseksualiteit ‘een natuurlijke seksuele oriëntatie’.

MijnID

Sinds december is voorlichting over seksuele diversiteit verplicht onderdeel van de kerndoelen geworden. Daarnaast is het Ministerie van OCW bezig met een plan om scholen te verplichten pesten gericht aan te pakken. Het probleem is dat scholen al een bomvol takenpakket hebben en niet zitten te wachten op nóg meer verplichtingen.

Daarom heeft EduDivers samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID-campagne ontwikkeld, gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Het doel is om MijnID-ambassadeurs te werven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat met ruimte waarin ieder kind zichzelf kan zijn.

"Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden”, zegt Dankmeijer. “Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen."