Mijn vriend benadrukt de moeilijke positie van veel van deze mensen. “Ze hebben gewoon geen leven daar en worden ook nog misbruikt, aan de andere kant weet ik dat het voor hen erg moeilijk, misschien ook onmogelijk is, om iets van hun verhaal te bewijzen.” Hij hoopt dat ik als bestuurslid van COC iets kan doen om deze mensen te helpen.

Wat mijn vriend niet weet, is dat dit onderwerp voor het COC al hoog op de agenda staat. En wat hij ook niet lijkt te beseffen, is dat niet alleen de aanpak van IND-medewerkers, maar in sommige gevallen ook de werkwijze van tolken een probleem kunnen zijn. Het COC heeft onlangs een rapport gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe LHBT-asielzoekers, vanaf het moment dat ze Nederland binnenkomen tot aan het eind van hun asielprocedure, geconfronteerd worden met vooroordelen, discriminatie en zelfs geweld.

In het onderzoek vertelt een van de geïnterviewde asielzoekers: “De tolk gaf me het gevoel dat ik niet veilig was. Toen ik vertelde over mijn homoseksualiteit, voelde ik me alsof ze me probeerde te laten zien 'je liegt, je bent smerig'. Ik voelde me zo geïntimideerd dat ik niet mijn hele verhaal kon vertellen.”

Ik ben trots op mijn vriend. Hij is een voorbeeld van iemand die zich inleeft in het verhaal dat hij vertolkt. Hij heeft geen oordeel. Maar misschien is hij wel de uitzondering op de regel. Het is moeilijk te zeggen. Wat we wel met zekerheid kunnen concluderen, is dat LHBT’s in asielzoekerscentra te maken krijgen met discriminatie door medebewoners: ze worden bespuugd, uitgescholden en in elkaar geslagen. Mensen voelen zich onveilig. En vaak zijn ze dat ook.  

Het COC vindt dat er meer maatregelen nodig zijn om de asielprocedure LHBT-vriendelijker te maken. Zo pleiten we bij staatssecretaris Teeven bijvoorbeeld voor het screenen van tolken op LHBT-vijandigheid en het trainen van alle IND-medewerkers. Maar met maatregelen alleen komen we er niet. Wat we ook nodig hebben, is meer mensen zoals mijn vriend. Mensen die niet bang zijn hun mond open te doen en het op te nemen voor anderen. Twee weken geleden won Boris Dittrich de Jos Brink Emancipatieprijs voor zijn werk voor Human Rights Watch en zijn inzet voor LHBT’s overal ter wereld. In zijn dankwoord droeg hij de prijs op aan alle hetero’s die hun nek uitsteken en homo’s helpen in de strijd. Dat kan ik van harte onderstrepen. Als ik mijn vriend binnenkort spreek, zal ik hem ermee feliciteren.

Eunice den Hoedt
Bestuurslid Internationaal Beleid COC Nederland