SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Voor veel mensen die vervolgd worden vanwege hun seksuele oriëntatie is het niet gemakkelijk om hun vluchtverhaal te vertellen. Daarom komen zij soms eerst met een algemeen verhaal en blijkt pas later dat hun eigenlijke vluchtmotief te maken heeft met hun seksuele oriëntatie. Dat kan soms leiden tot tegenstrijdige verhalen. Dit mag nu niet meer zonder meer leiden tot afwijzing van het asielverzoek. In plaats daarvan erkent de EU het recht om uit te leggen waarom pas later het echte verhaal werd verteld.´

De Jong deed een aantal voorstellen die het Europarlement en de Raad ondersteunt. Zo moeten speciale trainingen asielambtenaren helpen om mogelijke LHTB-vluchtelingen te herkennen. Zij moeten hun verhaal kwijt kunnen in een gesprek zonder familieleden erbij. Tolken mogen tevens geen uniform dragen. Dat is belangrijk, omdat veel LHBT-vluchtelingen slechte ervaringen hebben met politie in hun land van herkomst. Ook krijgt de LHBT-asielzoeker het recht het verslag van het interview in te zien voordat de beslissing over het asielverzoek er komt. Dat is het moment waarop de asielzoeker uitleg kan geven over mogelijke tegenstrijdigheden.

De EU erkent het recht van bijvoorbeeld LHBT-organisaties die de homoseksuele asielzoeker in de procedure bij kunnen staan. Hoewel de EU benadrukt dat de veiligheid van asielzoekers tijdens hun opvang moet worden gegarandeerd, krijgen roze asielzoekers soms met bedreigingen in asielcentra te maken. Daarom wil De Jong dat lidstaten dit in de gaten houden.

De SP is zaterdag 29 juni tijdens Roze Zaterdag in Utrecht met een stand aanwezig en voert dan specifiek actie voor de bescherming van LHBT-vluchtelingen. 

Bron: Gay.blog