Twee weken geleden was de nota ook al aan de orde gekomen, maar toen bleef de VVD met vragen zitten. Het liberale smaldeel in het kabinet maakte zich zorgen over mogelijke gevolgen van de nota voor het bedrijfsleven. Volgens Timmermans was er geen sprake van onenigheid.

In de nieuwe nota is wat minder aandacht voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging dan onder het vorige kabinet. 'Ik ben niet op zoek gegaan naar een breuk met mijn voorganger. Ik ben op zoek gegaan naar het zetten van mijn eigen accenten. Naar het geven van misschien wel iets meer nadruk aan mensenrechten in het buitenlands beleid dan in het verleden het geval is geweest.'

Er is ook gekozen voor deze drie hoekstenen omdat deze 'breed gedragen' worden door de Nederlandse bevolking. 'Mensenrechten leven in ons land. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar door de grote afdeling van Amnesty International en door alle Nederlanders die zich inzetten voor mensenrechten', stelt Timmermans in de nota.

Bron: Trouw