De nieuwe betekenissen zijn opgenomen in het juridische advies bij de wetgeving voor het homohuwelijk. Waar in Nederland de betekenis van de woorden echtgenoot en echtgenote indertijd hetzelfde kon blijven, ligt dat in de Engelse taal anders.

Een neveneffect van het homohuwelijk is dat de termen wife en husband in één klap achterhaald zijn. Tegelijkertijd krijgt het gezegde 'A good husband makes a good wife' een letterlijke betekenis, terwijl de weg vrij is voor nieuwe interpretaties van Oscar Wilde's toneelstuk 'An ideal husband'.

Niet iedereen is gelukkig met deze veranderingen. Tijdens een debat in het Hogerhuis merkte de Conservatief Norman Tebbit op dat 'het niet alleen klinkt als brabbeltaal maar dat het ook de omkering is van de natuurlijke en normale betekenis van woorden'. Voor de even behoudende Coalition for Marriage vormt het een nieuw bewijs dat de regering een 'krankzinnige rotzooi' heeft gecreëerd met het homohuwelijk, dat in de loop van deze zomer wet zal worden.

Het doet denken aan het besluit van de Spaanse overheid in 2006 om na de invoering van het homohuwelijk de woorden man en vrouw op het geboortecertificaat te vervangen door Progenitor A en Progenitor B. De bedoeling was om discriminatie tegen te gaan. De Britten deden dit indertijd af als 'orwelliaans'.

Een jaar geleden had de invoering in het Verenigd Koninkrijk van het geregistreerde partnerschap ook curieuze gevolgen. Zo besloot de burgerlijke stand in Liverpool een schilderij van de schommelende geliefden Romeo en Julia uit een trouwzaal te verwijderen.

Bron: Volkskrant