Aan het congres namen meer dan 150 mensen deel. In de voormiddag lieten verschillende experts hun licht schijnen op homo- en transfobie. Een hoogtepunt was de emotionele getuigenis van Hassan Jarfi, de vader van de vermoorde Ihsane Jarfi. In de namiddag waren er onder meer workshops van de Belgian Rainbow Cops, de vereniging van en voor holebi en transgender personeelsleden van de federale politie, en Hollaback die een krijtactie rond straatintimidatie deden in de Brusselse straten.

Na het actieplan tegen homo- en transfoob geweld van begin dit jaar is er nu ook een actieplan dat focust op homofobe en transfobe discriminatie. “Het is zeer belangrijk dat dit tweede actieplan er kwam”, verklaart Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria. “Het bestrijden van homofoob en transfoob geweld is belangrijk, maar daar stoppen neemt de wortel van het probleem niet weg. Daarvoor moeten we ruimer kijken en homofobe en transfobe discriminatie in het algemeen aanpakken” aldus de woordvoerder. Dat is wat dit tweede actieplan poogt te doen.

Enerzijds focust het actieplan op het wegwerken van structureel discriminerende situaties door het aanpassen van wet- en regelgeving. Anderzijds is er ook aandacht voor het bestrijden van stereotypen en het verbreden van normen in de ruimere samenleving. “We zijn blij dat er in het actieplan aandacht gaat naar onderwijs en sensibilisering”, zegt Yves Aerts”, maar we hopen ook dat het niet bij een plan blijft. Nu is het tijd om de actieplannen uit te voeren.”

“We weten bijvoorbeeld dat de magistratuur en het openbaar ministerie zich niet altijd even goed bewust zijn van de specifieke situatie waarin slachtoffers van homo- en transfoob geweld zich bevinden”, zegt Jeroen Borghs. “Vaak is het moeilijk voor slachtoffers om aan te tonen dat zij effectief het slachtoffer waren van homofoob of transfoob geweld, of krijgen ze te horen dat het moeilijk is om daders voor zulke feiten te vervolgen. We hopen dan ook dat er snel extra training rond homo- en transfobie komt voor politie en magistraten.”

Ook aan de slachtoffer kant is er ruimte voor verbetering. “Mensen die zich slecht voelen in hun vel worden sneller het slachtoffer van homo- en transfoob geweld”, aldus Yves Aerts. “Daarom dat we teleurgesteld zijn dat er niet meer aandacht is voor algemeen welzijn. Meer inzetten op antipestbeleid, suïcidepreventie en de strijd tegen vereenzaming maakt mensen meer weerbaar en kan homo-en transfoob geweld voorkomen.”

Tot slot vraagt çavaria ook dat de plannen om de anti-discriminatiewetgeving uit te breiden onmiddellijk worden uitgevoerd. “Het opnemen van genderidentiteit en genderexpressie in de anti-discriminatiewetgeving is een topprioriteit voor ons”, zegt Jeroen Borghs. “Ook dringen we aan bij onze politici om alle discriminatiewetgevingen gelijk te schakelen. Het snijdt geen hout dat er bijvoorbeeld andere procedures zijn voor racisme en homo- of transfobie.”

Çavaria houdt maart volgend jaar een congres waar de stand van zaken met betrekking tot de interfederale actieplannen zal worden geëvalueerd.