Dit is al helemaal het geval als iemand veel broers heeft want elke oudere broer die een man heeft, doet de kans om gay te zijn met 33% stijgen. Men noemt dit het ‘fraternal birth order effect’ wat inhoudt dat de plaats in de kinderrij van broers de kans beïnvloedt om homo te zijn.

Sommige wetenschappers verklaren dit vanuit evolutionair oogpunt. Als er immers al veel jongens uit de familie zichzelf voortplanten, is het voor de jongere mannen uit het gezin niet meer zo cruciaal om kinderen te verwekken en zodoende de familie overeind te houden. Tegelijkertijd maakt dit het ook lastig want grote gezinnen zijn vandaag de dag veelal religieus waarin het vaak niet makkelijk is om een jonge homo te zijn.

Het blijft een discussie of men nu homoseksueel is door geboorte of omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft eerder namelijk ook aangetoond dat andere aspecten zoals omgeving en opvoeding een rol kunnen spelen.

Bron: Relatieblog