Tijdens een persconferentie vertelde hij dat overheden wat hem betreft geen onderscheid moeten maken tussen ras, religie, sekse en geaardheid. Het principe van gelijke behandeling heeft wat hem betreft 'universele geldigheid'. Zijn overwegend islamitische gastland denkt daar anders over: in Senegal is homoseksualiteit strafbaar.

Door de opmerking waren geestelijk leiders hem plots minder goedgezind, vertelt de Lutheraanse kerkleider Pierre Adama Faye aan Religion News Service (RNS). Dat Obama de opmerkingen maakte in het licht van recente politieke ontwikkelingen (het hooggerechtshof had aangegeven dat het net zo over homorechten denkt als de president) doet daar volgens Faye niets aan af.

Wat de Senegalese moslimleider Sheikh Salioe Mbacke betreft moeten geestelijk leiders zich niet de mond laten snoeren - zeker niet als buitenlandse mogendheden hun ideeën willen opleggen. 'Homoseksualiteit moet niet worden gebruikt als afpersingsmethode, als manier om aan Gods macht te ontsnappen', vindt Mbacke.

De Nairobiaanse rooms-katholieke kardinaal John Njue benadrukt tegenover RNS dat Afrikanen hun eigen standpunt moeten kunnen bepalen. 'We moeten handelen in overeenstemming met onze eigen tradities en eigen religies', vindt hij. 'Dat is erg belangrijk. We moeten trots op onszelf kunnen zijn.' 

Obama had het moeten houden bij thema's als handel en economie, vindt ook de anglicaanse bisschop van Dar Es Salaam (Tanzania). Homoseksualiteit 'is geen belangrijk issue voor ons. We overwegen niet om het te erkennen, laat staan legaliseren.'

Volgens de Amerikaanse denktank Council for Global Equality is homoseksuele praxis strafbaar in 37 Afrikaanse landen. De 160 miljoen inwoners van Nigeria bijvoorbeeld, zijn verdeeld tussen christendom en islam, maar worden verenigd door hun afkeer van homoseksualiteit. Oeganda werkt al lange tijd aan een bijzonder strenge anti-homowet. Aanvankelijk zouden Oegandezen die uitkomen voor hun homoseksualiteit de doodstraf krijgen, maar die maatregel is onder druk van onder meer de Verenigde Staten geschrapt.

Bron: Trouw