Ilse van der Woude en Tessa Poorthuis zeggen maanden uitgescholden, geïntimideerd en gepest te zijn om hun geaardheid, door medebewoners van hun portiekflat aan de Hemerkenstraat. Ze trokken bij verschillende instanties aan de bel: politie, woningcorporatie en het Leger des Heils en Stichting Byou die bewoners van enkele flats begeleiden. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, besloten ze een week eerder te verhuizen dan gepland.

Volgens het COC hadden de instanties meteen in actie moeten komen toen bleek dat het om discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid ging. "Met de politie bestaat de afspraak dat heel scherp op dit soort zaken gereageerd wordt”, zei woordvoerder Joeri Both. “Maar als er niet goed doorgevraagd wordt en een melding geregistreerd wordt als een gewone burenruzie, gebeurt er niets. Wij willen dat iedereen naar aanleiding hiervan weer even rechtop gaat zitten.”

Woningcorporatie SWZ en het Leger des Heils zeiden dat ze niet eerder in actie konden komen omdat ze pas enkele dagen voor de verhuizing van het tweetal voor het eerst over de problemen hoorden. Dat verbaast Jan van der Woude, de vader van een van de studentes. "Er is wel degelijk vaker aan de bel getrokken. Maar blijkbaar tellen telefoontjes naar de politie of het op straat aanspreken van een wijkbeheerder van de woningcorporatie niet mee." De vrouwen hebben nog diverse gesprekken gevoerd met de instanties en die zijn volgens Van der Woude in goed overleg verlopen.

(Bron: De Stentor)