Het politienetwerk Roze In Blauw kent zo’n 80 leden waarvan ongeveer 20 agenten zich elke 5 weken op het hoofdbureau in Amsterdam melden om middels een algemene vergadering de laatste stand van zaken door te nemen. Uiteindelijk bestaat de harde kern die dagelijks het netwerk onderhoudt uit slechts 5 mensen.

Thijs Velthorst is één van die kernleden en hij legt uit waarom er een roze netwerk is opgezet. “De Amsterdamse politie vindt het erg belangrijk dat de burger zichzelf herkent in de agent op straat, want alleen dan kan er verbinding ontstaan. Door een roze politienetwerk in het leven te roepen die uit voornamelijk LHBT’s bestaat, krijgen homoseksuele burgers wellicht een veiliger gevoel in de maatschappij. Daardoor wordt de drempel hopelijk ook lager om aangifte te doen wanneer dat nodig mocht zijn. Dit is ontzettend belangrijk want één van belangrijkste doelen van het Amsterdamse homonetwerk Roze In Blauw is om de meldings -en aangiftebereidheid te verhogen.”

Meldpunt
Ook Edwin Baltes behoort tot de harde kern van 5 en hij vertelt dat er dagelijks genoeg te doen is. “Er is een Roze In Blauw meldlijn waar 24 uur per dag en 7 dagen per week naar gebeld kan worden. Tevens zijn we ook bereikbaar via de mail. Per dag krijgen we zo’n 3 á 4 zaken binnen en dat kunnen meldingen, vragen, klachten en verzoekjes zijn. Die dienen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk verwerkt te worden, dus er is altijd werk aan de winkel.”

De agenten achter de schermen handelen deze homogerelateerde aangiftes echter niet altijd zelf af. Het Amsterdamse politienetwerk fungeert namelijk vooral als eerste aanspreekpunt. “In principe moet iedereen melding kunnen maken bij elke agent, ongeacht de aard van de aangifte. Toch vinden sommige mensen het in bepaalde gevallen prettiger als de agent tot dezelfde doelgroep behoort. Wanneer een dergelijke melding dan bij ons binnenkomt, schakelen wij direct de juiste collega in die de aangifte het beste in behandeling kan nemen. In iedere wijk van Amsterdam en in elke regio van Nederland hebben wij namelijk een LHBT contactpersoon die direct benaderd kan worden. Wij faciliteren het netwerk dus en vormen daarmee de spil in het geheel. Tevens kunnen wij ook bemiddelen als de burger daar om vraagt,” aldus Baltes.

'Doe altijd aangifte'
Volgens de heren zijn de meest voorkomende delicten bedreigingen, scheldpartijen en mishandelingen. Roze In Blauw kan voor LHBT-gerelateerde zaken ieder moment van de dag benaderd worden, maar de uiteindelijke boodschap van de mannen is wel om aangifte te doen bij de plaatselijke politie of in geval van nood direct 112 te bellen. Velthorst: “Je kunt altijd contact met ons opnemen en we staan je graag te woord, maar uiteindelijk zullen we je toch wijzen op de rechercheur die het vervolgonderzoek doet. Het is wel belangrijk dat iedereen ook daadwerkelijk melding maakt wanneer er iets gebeurt, want pas dan weten we precies wat er allemaal gaande is. Tevens zijn er vaak diverse manieren om achter de daders te komen en met een melding kunnen we ook metterdaad overgaan tot actie. Ook al denk je dat aangifte niet nodig is of dat het geen zin heeft, doe dit dus tóch.”

Velthorst geeft aan dat er ook bij internetdelicten gerust aangifte kan worden gedaan. “Ben je bijvoorbeeld beroofd na een date via het internet, maar durf je uit schaamte geen aangifte te doen? Neem dan contact met ons op en we zullen er zeer zeker zaak van maken.”

Als laatste heeft Baltes nog de volgende mededeling: “Mocht jou iets overkomen of is er spoedeisende hulp nodig, bel dan 112. Gaat het echter om een niet spoedeisende zaak aangaande homofobie en wil je met een homoseksuele agent spreken, neem dan contact op met Roze In Blauw. Je kunt altijd bij ons terecht en we zorgen ervoor dat je uiteindelijk op de juiste plek terecht komt.”

Wil je contact met een politiemedewerker van Roze In Blauw? Bel dan 020-5595385 (24 uur per dag, 7 dagen per week) of mail: rozeinblauw@amsterdam.politie.nl

Kevin Abdoelkariem