Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de helft van de LHBT-jongeren weleens denkt aan zelfmoord. Elkaar ontmoeten zorgt ervoor dat jongeren leren om te gaan met negatieve reacties en beter in hun vel zitten, zodat de kans verkleind wordt dat zij het leven niet meer zien zitten. 'Uit onze interviews met jonge LHBT’s blijkt dat zij elkaar graag ontmoeten om hun ervaringen te delen', zegt onderzoeker Michelle Emmen van MOVISIE. 'Zij zijn op zoek naar herkenning, vertrouwen en een luisterend oor. Dat in de steekproef maar 18% aangeeft tevreden te zijn met de mogelijkheden om andere LHBT-jongeren te ontmoeten, is dan ook een zorgelijke constatering.'

Ook buiten de Randstad
Van de LHBT-jongeren in de steekproef die zelf actief zijn bij een LHBT-jongereninitiatief, wil 66% elkaar het liefst in de eigen regio ontmoeten. Buiten de Randstad zijn echter weinig ontmoetingsmogelijkheden te vinden. De respondenten geven dan ook aan dat er nog veel verbetering mogelijk is wat betreft de spreiding van LHBT-jongereninitiatieven in het land. Emmen: 'Er moet nog veel gebeuren voordat er ook ontmoeting ontstaat op plekken waar je het minder verwacht, zoals op het Drentse platteland of in een Gronings dorp. LHBT-jongeren worden immers niet alleen in Amsterdam en Utrecht geboren.'

Internet: laagdrempelig en anoniem
Iets meer dan de helft van de jongeren geeft aan elkaar graag online via fora of websites te ontmoeten. Dat is laagdrempelig, anoniem en ideaal als je nog geen LHBT’s in je omgeving kent. 'Opvallend is dat reallifeontmoetingen ook in dit digitale tijdperk nog waardevol zijn voor jongeren. Één opmerking van een jongere zal me altijd bijblijven: "Ik ontmoet het liefst iemand gewoon op dezelfde manier zoals hetero’s dat doen. Persoonlijk kennismaken, maar helaas is dat niet zo makkelijk".' De drempel om de overstap te maken van online contact naar ontmoeting in reallife lijkt voor LHBT-jongeren hoog en 54% geeft dan ook aan hier graag tips over te krijgen.

PR kan best lastig zijn
Ook geeft een deel van de jongeren die actief zijn binnen een LHBT-jongereninitiatief aan behoefte te hebben aan PR-tips. 'Hier is een rol weggelegd voor coaching door bijvoorbeeld jongerenwerkers of jongeren die al ervaring hebben met het organiseren van ontmoetingen tussen LHBT-jongeren. Dan hoeft het wiel ook niet steeds opnieuw uitgevonden te worden', aldus Emmen.

Samen met LHBT-jongeren en ondersteuners, wordt er daarom gewerkt aan een ondersteuningspakket, zodat zij zelf gemakkelijker ontmoetingen kunnen gaan organiseren. Emmen: 'We streven ernaar dat de 18% die momenteel tevreden is over de ontmoetingsmogelijkheden op z’n minst 81% zal worden!'