Timmermans en Lambrinidis (de speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten van de Europese Unie) spraken met elkaar over het mensenrechtenbeleid van de EU. Het gesprek richtte zich vooral op de dialoog van de Europese Unie met landen als China en Rusland. Hierbij kwam ook de toenemende druk op de LHBT-gemeenschap en de verslechterende mensenrechtensituatie in het algemeen in Rusland aan de orde.

Timmermans heeft zijn zorgen geuit over deze ontwikkelingen en benadrukt dat een sterk gezamenlijk EU-optreden nodig is. Lambrinidis benadrukte dat het actieve mensenrechtenbeleid van Nederland voor hem een grote steun is.

Volgens Timmermans en Lambrinidis kan het betrekken van het maatschappelijk middenveld helpen de dialoog met andere landen over mensenrechten te versterken. Invloedrijke landen buiten Europa moeten door de EU betrokken worden bij de strijd voor mensenrechten.

Stavros Lambrinidis is voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland en voormalig vice-president van het Europees Parlement. Een jaar geleden is hij gekozen als speciaal vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten.

Bron: Rijksoverheid