De 81-jarige aartsbisschop sprak over zijn strijd voor LHBT rechten in een interview met Religion News Service. Tutu zei: 'Overal waar de menselijkheid van groepen wordt ondermijnd, overal waar men mensen in de kou laat staan, daar vinden wij ons doel. Soms zou je ook willen zwijgen.' 

Hij vervolgt in het interview: 'Ik denk niet, "Wat wil ik vandaag doen? Ik wil over homorechten spreken." Nee. Het is god die me bij mijn nekvel pakt.' 

Volgens Tutu is het niet vreemd dat hij opkomt voor homorechten. 'Mensen pakten iets wat bij ons hoorde en gebruikten het om ons te discrimineren. In ons geval was het onze etniciteit. Dat is precies hetzelfde als iemand discrimineren op seksuele orientatie.'

Desmond Tutu sprak ook lovende woorden over de nieuwe Paus, die recentelijk over homoseksualiteit zei 'wie ben ik om te oordelen'. Tutu: 'Ik ben zo blij dat hij hier is op een cruciaal moment in de geschiedenis van onze wereld.' 

In het verleden sprak Tutu, die ooit een Nobelprijs voor de Vrede mocht ontvangen, al vaker over LHBT rechten. Zo vergeleek hij Oeganda's 'Kill the Gays' wet met apartheid. Eerder dit jaar steunde hij een campagne voor homorechten van de Verenigde Naties. 'Ik ben net zo gepassioneerd over deze campagne als ik was over de apartheid. Voor mij speelt het op hetzelfde niveau', sprak hij. 'Ik kan geen god aanbidden die homofoob is en dat is hoe serieus ik dit neem. Ik weiger naar een homofobe hemel te gaan. Dan ga ik liever naar de andere plek.'