Het COC vindt de uitkomsten van het gesprek teleurstellend. De belangenorganisatie wil snel een gesprek met Camiel Eurlings. Het Nederlandse IOC-lid zou volgens het COC garanties voor de veiligheid sporters en bezoekers moeten bedingen.
 
Verbod op regenboogvlag?
Het is nu onduidelijk hoeveel ruimte het IOC aan atleten biedt om tijdens de Winterspelen openlijk voor hun identiteit uit te komen. Het IOC zal het tonen van de regenboogvlag– internationaal symbool voor LHBT’s – waarschijnlijk niet in alle gevallen tolereren, zo bleek tijdens het gesprek met NOC*NSF.
 
NOC*NSF acht het bijvoorbeeld mogelijk dat het IOC atleten zal berispen die na een overwinning de regenboogvlag tonen. Voormalig IOC-voorzitter Rogge wees onlangs op een artikel uit het Olympisch Handvest dat ‘propaganda’ tijdens de Spelen verbiedt.
  
'Net zoals christenen voor de race een kruisje mogen slaan, moeten atleten die trots zijn op hun seksuele identiteit de regenboogvlag kunnen tonen,' vindt COC-voorzitter Tanja Ineke. 'Het IOC zou deze mensen moeten beschermen tegen discriminatie, in plaats van te dreigen met een ‘propagandaverbod.’'
 
Antihomowet
Het COC vraagt IOC en NOC*NSF om de Russische antihomowet te veroordelen. De wet is volgens het COC strijdig met het discriminatieverbod uit het Olympisch Handvest. NOC*NSF verwacht niet dat er een dergelijke veroordeling zal komen.
 
De antihomowet is al wel veroordeeld door vertegenwoordigers van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.
 
Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of de antihomowet zal worden toegepast tijdens de Winterspelen. De Russische president Poetin verklaarde onlangs dat LHBT’s tijdens de Spelen 'niet zullen worden gediscrimineerd.' De antihomowet lijkt echter gewoon van kracht te blijven.
 
‘Daar zit een levensgroot risico,’ vindt COC-voorzitter Ineke. ‘Volgens Poetin is de antihomowet niet discriminerend voor LHBT’s, terwijl de wereldgemeenschap daar heel anders over denkt. Er is dus geen enkele reden om de Russische president op zijn blauwe ogen geloven. Er moet duidelijkheid komen over toepassing van de wet.’
 
NOC*NSF beloofde tijdens het gesprek om na te gaan welke afspraken het IOC precies met Rusland maakte over de toepassing van de wet.
 
Inzet NOC*NSF
NOC*NSF zegde verder toe om vóór en tijdens de Spelen aandacht te vragen voor acceptatie van LHBT’s in de sport. De sportkoepel maakt later bekend op welke wijze.
 
In november vindt een vervolggesprek plaats tussen NOC*NSF en COC Nederland.