Volgens paus Franciscus moet de Rooms-katholieke Kerk uitnodigender zijn. Een kerk waar priesters begripvol zijn en geen koude bureaucraten. Ook zei hij dat er een balans moet worden gevonden tussen de omstreden positie die de kerk heeft over aburtus, homo's en geboortebeperking enerzijds, en de noodzaak om de kerk een barmhartige plaats te aken waar iedereen welkom is. Als die balans niet wordt gevonden bestaat volgens de paus het risico dat de gehele morele structuur van de kerk 'als een kaartenhuis in elkaar stort'.

Toch sprak de paus in het interview met tijdschrift La Civilta Cattolica wel enkele keren over homo's. 'In Buenos Aires kreeg ik brieven van homo's, die 'sociale gewonden' zijn omdat ze me zeiden dat ze het gevoel hadden dat de kerk hen steeds veroordeelde. Maar de kerk wil dat niet doen. Tijdens mijn terugreis uit Rio de Janeiro heb ik gezegd dat wanneer een homoseksuele persoon van goede wil is en op zoek is naar God in zijn of haar leven, ik niet de persoon ben om over hem of haar te oordelen.'

'De kerk heeft zich af en toe opgesloten in kleine zaken, met kleinzielige regeltjes. De priesters van de kerk moeten boven alles priesters van vergiffenis zijn', sprak de paus. 

Paus Franciscus heeft ook weer gesproken over een grotere rol van vrouwen in de kerk. 'Het vrouwelijk genie is overal nodig waar belangrijke beslissingen worden genomen. De uitdaging vandaag de dag is dit: om na te denken over een specifieke plaats voor vrouwen op die plekken in de kerk waar autoriteit wordt uitgeoefend.'

Bron: Volkskrant