Het IOC maakte vandaag bekend er 'geheel van overtuigd' te zijn dat de Russische anti-homowet niet in strijd is met de anti-discriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest. Ook wijst het IOC zorgen over de anti-homowet van de hand. 

COC-voorzitter Tanja Ineke noemt de conclusie onbestaanbaar. 'De Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde naties en talloze regeringen hebben vastgesteld dat de wet discriminerend is en een schending van de mensenrechten van LHBT’s. Het IOC schuift deze conclusies terzijde en wordt daarmee de handlanger van de homofobe Russische regering. Wij doen een klemmend beroep op het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings om hiertegen protest aan te tekenen.”

De conclusies over de Winterspelen werden vandaag bekend gemaakt door IOC-lid Jean-Claude Killy tijdens een persconferentie.