Volgens Cypriotische krant Fileleutheros is er een nieuwe paragraaf toegevoegd, die aansporing tot geweld of haat tegen mensen of groepen vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit strafbaar maakt. In het huidige juridische kader is het al strafbaar om aan te sporen tot geweld of haat tegen mensen op grond van hun ras, kleur, religie, nationaliteit, etniciteit, afkomst etcetera. 

Als je je op Cyprus schuldig maakt aan discriminatie op basis van iemands seksuele voorkeur loop je kans op een celstraf van maximaal drie jaar of een boete van maximaal 5.000 euro. 

Bron: Greek Reporter