In een e-mail aan Jong&Out, die in handen is van Campus Blog, schrijft de EGU: 'Homoseksualiteit is een onderwerp dat niet alleen actueel is in de maatschappij maar ook in de kerk. In de EGU is dat net zo het geval. Als kerkbestuur hebben wij echter ook de verantwoordelijkheid naar onze achterban, zeker als het gaat om dit soort ethische vraagstukken. Ik denk dan ook dat het verhuren van ons gebouw aan organisaties als Jong&Out niet wijs is en wijs het verzoek daarmee af.'

In een telefonisch gesprek voegt Paul de Vries, kerkbestuurder van de EGU, daar aan toe: 'Het is ons gebouw en wij bepalen aan wie we ruimtes verhuren. We kiezen daarin voor neutrale organisaties en zouden bijvoorbeeld ook geen ruimte aan de pedofielenvereniging verhuren'.

Jongerenplatform
Jong&Out
 is een plek waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen (hlbt’s) jonger dan 18 terecht kunnen voor advies en ontmoetingen met andere hlbt-jongeren. Het platform is opgezet door homobelangenvereniging COC en heeft elf afdelingen in verschillende steden in het land.

Kim Prick, coördinator van Jong&Out Utrecht, is geschrokken van de afwijzing: 'In mijn omgeving had ik nog nooit meegemaakt dat mijn geaardheid reden was voor discriminatie. Opeens kom je er dan achter dat het toch echt wel bestaat'.

Zaalverhuur
Het kerkgebouw is gevestigd aan de Boothstraat, in het centrum van Utrecht. Op de website van de kerk staat dat de locatie is te huren voor onder andere bruiloften, vergaderingen en bijeenkomsten van groepen. De verhuur wordt beheerd door Zaalverhuur7. Een woordvoerder van dat bedrijf geeft aan los te staan van het besluit van de kerk.

Volgens Prick is er weinig tegen het besluit van de EGU te doen. 'Wettelijk is het niet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat je niet mag discrimineren, maar er is een uitzondering voor kerkgenootschappen. Ze mogen ons dus weigeren. Hopelijk is dit iets voor de politiek om nog eens goed naar te kijken'.

Inmiddels heeft Jong&Out een locatie gevonden waar ze wél welkom zijn: de U-bar aan de Oudegracht in Utrecht.

UPDATE: College voor de Rechten van de Mens

COC Midden-Nederland heeft het College voor de Rechten van de Mens verzocht te beoordelen of de EGU discrimineert en ten onrechte op grond van seksuele geaardheid de jongeren uit de ruimte heeft geweerd. Volgens Erik Valk, voorzittern van COC Midden-Nederland, is de afwijzing bij de jongeren hard aangekomen. 'De jongeren komen juist bij Jong&Out om hun angsten en onzekerheden rondom seksualiteit en coming-out te delen en elkaar tot steun te zijn.' 

Daarom verzoekt het COC het College voor de Rechten van de Mens te bepalen of de EGU ten onrechte verhuur heeft geweigerd. Het maken van direct onderscheid op grond van seksuele geaardheid is volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) verboden. Het COC wil weten of de wet toegepast kan worden op deze situatie. Valk: 'Wij achten het voor onze achterban van belang dat hierover meer duidelijkheid ontstaat, omdat wij geen jurisprudentie in soortgelijke kwesties hebben kunnen vinden.' 

Door: Carlien Bootsma en Kristiaan Schimmel / Bron: Campus Blog