De burgemeesters die tegen het 'homohuwelijk'* zijn, waren naar de Grondwettelijke Raad gestapt. Ze wilden duidelijkheid over de afwezigheid in de grondwet van een bepaling over vrijheid van geweten voor ambtenaren van de burgelijke stand. Daarmee wordt bedoeld dat er geen mogelijkheid was voor Franse ambtenaren om de voltrekking van een 'homohuwelijk' te weigeren vanuit bijvoorbeeld geloofsovertuiging. De burgemeesters vroegen zich af of de afwezigheid van een zogeheten gewetensclausule wel grondwettelijk is.

Volgens de Grondwettelijke Raad strookt een gewetensclausule met de grondwet, schrijft hij in het vijf bladzijden tellende antwoord. Ook schreef de Raad dat het niet opnemen van een gewetensclausule bij het tot stand komen van de wet een bewuste keuze was van de wetgever. Op die manier werd toepassing van de wet voor het 'homohuwelijk' gegarandeerd, evenals de neutraliteit van de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Het 'homohuwelijk' is sinds mei dit jaar legaal in Frankrijk. De totstandkoming van de wet zorgde voor veel controverse en duizenden Fransen gingen de straat op om te demonstreren. De 'weigerambtenaren' laten het overigens niet bij de uitspraak van de Raad zitten. Ze hebben aangegeven zich te zullen wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Bron: Volkskrant

* openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht