De nieuwe optie bij het registreren is een juridische revolutie: tot nu toe bestonden er in de Duitse wet alleen mannen en vrouwen en niets daar tussen. Voorheen moesten ouders na de geboorte snel beslissen of ze hun kind als jongen of meisje lieten registreren, hoewel dan nog niet duidelijk was hoe het kind zich lichamelijk, maar ook emotioneel zou ontwikkelen. Een verkeerde keuze kan tot psychische problemen leiden. 

Met de nieuwe regels kan iemand die als interseksueel geregistreerd staat later nog beslissen om als man of vrouw door het leven te gaan. 

Er zijn nog wel wat onduidelijkheden over de juridische gevolgen. Het is niet duidelijk of een interseksueel persoon kan trouwen, omdat het huwelijk in Duitsland nog niet is opengesteld voor homostellen. Ook een geregistreerd partnerschap is lastig, aangezien die overeenkomst alleen tussen twee mannen of twee vrouwen kan worden gesloten.

Het aantal baby's dat per jaar als interseksueel wordt geboren, is klein. In Nederland zijn het er ongeveer 40 per jaar. Critici vragen zich af of er voor zo'n kleine groep wel een wetswijziging nodig is en of het niet tot discriminatie leidt. 

Bron: NOS