De nieuwe wet maakt een einde aan de lange, dure en emotioneel belastende adoptieprocedure. Bovendien voorkomen we met deze wet ook dat als de biologische moeder tijdens de adoptieprocedure overlijdt, de kinderen wees achterblijven en de andere moeder rechteloos is. De nieuwe wet behoedt daarmee lesbische gezinnen voor potentiële drama's en biedt dus zowel kinderen als moeders betere juridische bescherming. 

De datum van de inwerkingtreding van de wet is 1 april 2014. Dan kunnen homostellen net als heteroparen naar het gemeentehuis om hun kind te erkennen. En de wet is gelukkig ook van toepassing op kinderen in lesbische gezinnen die al geboren zijn voordat de wet in werking trad.

D66 heeft zich sinds 2007 ingezet voor de wet Lesbisch Ouderschap. In het begin was er ondanks de ruime Kamermeerderheid voor de D66-motie, weinig enthousiasme bij het kabinet Balkenende IV met het CDA, de ChristenUnie en de PvdA. Dat leidde tot de nodige vertraging. Ik deelde dan ook de frustratie van de vele moeders die mij daarover regelmatig e-mails stuurden. Daarom mijn complimenten voor staatssecretaris Teeven die er nu samen met het parlement voor gezorgd heeft, dat er vaart in de procedure kwam en dit wetsvoorstel door de Tweede én Eerste Kamer loodste. Het Roze Stembusakkoord, waarbij de niet-christelijke partijen voor de verkiezingen harde afspraken maakten over hun steun aan emancipatiewetten, is daarbij zeker een aanjager geweest.

De overwinning voor lesbische gezinnen is een belangrijke stap naar meer gelijke rechten en een erkenning voor 'roze gezinnen'. Maar het is wat mij betreft niet de eindfase in de verdere ontwikkeling van het familierecht. We zien steeds meer nieuwe samenlevingsvormen en familieverbanden. Ook twee mannen willen kinderen bijvoorbeeld via draagmoederschap. Daarnaast zijn er meerouderschapsverbanden te bedenken, waarbij twee mannen en twee vrouwen samen het ouderschap op zich nemen. Of twee vrouwen die met een bekende zaaddonor werken, die een vaderschapsrol vervult. Er is een regenboog aan mogelijkheden. De overheid moet daarop met passende wetgeving reageren, waarbij het kind centraal staat en gelijke juridische rechten het uitgangspunt zijn. Daarvoor moeten we snel de mogelijkheden in kaart te brengen. 

Pia Dijkstra