Hoewel NOC*NSF de situatie van LHBT’s in Rusland eerder karakteriseerde als ‘volstrekt ontoelaatbaar,’ wil de organisatie niet aandringen op veroordeling door het IOC van de Russische antihomowet. Het NOC zal ook niet aandringen op rectificatie van de in september geuite bewering van het IOC dat de antihomowet niet strijdig is met het discriminatieverbod uit het Olympisch Handvest. 

Verdrietig
‘Het is verdrietig om te moeten concluderen dat NOC*NSF niet bereid is om kleine stappen te zetten die voor Russische LHBT’s zo veel zouden kunnen betekenen,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke.  'Een veroordeling van de wet zou hen een hart onder de riem steken'.

Grijs gebied
Het NOC gaat niet ophelderen in hoeverre LHBT’s tijdens de Winterspelen in Sotsji zichtbaar zichzelf mogen zijn. Tijdens een recente hoorzitting in de Tweede Kamer erkende het NOC dat er in Sotsji een ‘grijs gebied’ bestaat: LHBT’s mogen hun partner kussen, maar of een trotse atleet ook de regenboogvlag mag tonen, blijft onduidelijk. Zo iemand loopt nu het risico te worden aangepakt door de Russische overheid én het IOC.

Het NOC ging niet in op de suggestie van het COC om een vragenlijst voor te leggen aan de Russische autoriteiten en het IOC over wat LHBT’s wel en niet mogen tijdens de Winterspelen. Het NOC is wel bereid om individuele vragen van sporters en supporters over concrete situaties en handelingen te beantwoorden.

Geen Pride House
De Russische autoriteiten weigerden eerder een vergunning voor een afzonderlijk 'Pride House' voor LHBT-sporters, supporters, vrienden en familie. NOC*NSF gaat niet in op het voorstel van het COC om onder diezelfde noemer activisteiten voor LHBT's te organiseren in het Holland Huis. Volgens NOC*NSF verzet de 'antipropagandabepaling' uit het Olympisch Handvest zich hiertegen. Er was wél een Pride House bij de Olympische Spelen in Londen en Vancouver.  

NOC*NSF overweegt tijdens de Spelen een bijeenkomst te organiseren over ‘integriteit in de sport’. Daar kunnen 'kwesties als match fixing, doping en mensenrechten aan de orde komen.' NOC gaat bezien of ook LHBT-rechten in dat kader een herkenbare plek kunnen krijgen.

Het COC hoopt binnenkort een gesprek te voeren met het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings. Het NOC zegde opnieuw toe om daarbij te zullen bemiddelen.