De synode van de CGK is op woensdag 27 november gehouden. Een van de hoofdonderwerpen in het onderzoek was de vraag wat homoseksualiteit is en hoe het in de kerk en in het licht van de Bijbel gewaardeerd moet worden. Volgens het LKP is was dat onderzoek onderzoek eenzijdig en deels gebaseerd op verouderde inzichten. Het LKP vindt dat kwalijk en bijzonder schadelijk voor jonge mensen, met name dat de mogelijkheid van verandering van de seksuele voorkeur wordt opengehouden. Dit is volgens de organisatie gebaseerd op verouderde psychologische inzichten die in het rapport van de CGK niet ter discussie worden gesteld. Er zijn in de afgelopen jaren veel theologische en hermeneutische inzichten bijgekomen die in andere kerken tot positieve besluiten hebben geleid. Deze werden in het rapport van de CGK aan de kant geschoven. Uit deze inzichten blijkt, volgens het LKP, dat het nog steeds onmogelijk is een rechte lijn te trekken tussen de tijd van de Bijbel en de huidige tijd. Dit zou moeten zorgen voor wat terughoudendheid in de interpretatie, zeker wanneer er vanwege de kerk een ethische waardering van de levens van mensen aan de orde is. Helaas is deze terughoudendheid volgens het LKP ver te zoeken in het rapport.

Het rapport geeft veel ruimte voor de Bijbelse benadering van homoseksualiteit, dat is ook de Schriftopvatting van het CGK. Dit is volgens het LKP onvolledig. In de 'bronnenlijst' van het rapport staat dat er ook gesprekken zijn geweest met lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Hun ervaringen worden niet inhoudelijk gebruikt in het rapport en bij de waardering van homoseksualiteit. Dit is kwalijk volgens het LKP, want veel christelijke LHBT's blijven de christelijke traditie en de kerk waarderen. Een kerkelijk rapport over homoseksualiteit kan dus niet zonder voorbeelden van gelovigen die homoseksueel zijn.

Het LKP is wel tevreden over de oproep van het rapport om meer zorg te bieden aan LHBT's in eigen kerk. Het rapport geeft toe dat men daarin vaak tekort is geschoten. Toch moet de organisatie vaststellen dat deze kerken geen gemeenschap maken waarin LHBT's zich veilig kunnen voelen. Dat is zeer spijtig want enkele kerken binnen het CGK doen hun best LHBT's te verwelkomen. Zo is er de kerkgemeente in Zwolle, waar homoseksuele en lesbiennes wel aan het Heilig Avondmaal werden toegelaten. Zij zijn door dit rapport van de CGK ernstig in verlegenheid gebracht, vindt het LKP. De organisatie stelt dus vast dat mensen die aangesloten zijn bij de CGK nu buitengesloten dreigen te worden en roept op tot een herziening van het besluit zodat het een gemeenschap kan vormen die oog heeft voor het individu in plaats van diens seksuele voorkeur.